Komunikovali sme internou poštou, emailom, telefonicky. Obchod neprebehol v poriadku.
Potvrdenie o prijatí tvojej správy ti posleme na zadaný email. Prípadnú odpoveď rovnako.