Čo robiť ak niekto predáva nelegálne kópie tovaru?
Potvrdenie o prijatí tvojej správy ti posleme na zadaný email. Prípadnú odpoveď rovnako.