"Tento týždeň nás čaká návšteva v pedagogicko-psychologickej poradni ohľadom prípadného školského odkladu (syn sa narodil v lete). Čo nás čaká? Ako to prebieha? Na čo sa pripraviť? Nejaké tipy? Rady? Čokoľvek ... vďaka."    Návšteva pedagogicko-psychologickej poradne (celým menom Centrum

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, skrátene CPPPaP) je pre mnoho rodičov nutným zlom, z ktorého majú už vopred obavy alebo mu neveria. Je to však úplne zbytočný strach. Pracovníci v poradni tam nie sú preto, aby niekomu škodili. Naopak. Majú pomáhať s rozhodnutím vo chvíľach, kedy si rodičia nie sú istí a potrebujú odbornú radu týkajúcu sa najmä školskej zrelosti a nástupu do prvej triedy. Aké sú najčastejšie dôvody pre návštevu pedagogicko-psychologickej poradne? Čo potrebujete so sebou? A ako návšteva prebieha?


Prečo pedagogicko-psychologická poradňa?

    Poradne tohto zamerania nájdeme prakticky po celej republike. Bývajú umiestnené v každom väčšom meste a zriaďujú ich Okresné úrady. Väčšina služieb je bezplatná, teda sa otvárajú aj ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, ale nemajú toľko financií. Centrá majú svoje spádové oblasti, ale môžete skúsiť objednať sa aj mimo svojej spádovej oblasti.


Poradne poskytujú služby deťom od predškolského veku až po vysokoškolákov a spolupracujú aj s rodičmi a učiteľmi. Ponúkajú celý rad preventívnych programov, školia učiteľov. Tvoria postupy, ako predchádzať šikanovaniu, pomáhajú šikanu diagnostikovať, ak sa objaví a podieľajú sa aj na jej odstránení. Maloleté dieťa musí objednať rodič, dospelé už príde samo. Rodičia sa môžu objednať aj bez odporúčania.


Dôvody na vyšetrenie

    Do PPP môžete dieťa objednať na základe svojho vlastného uváženia. Dôvody môžu byť rôznorodé. Ak sa vám niečo nezdá a chceli by ste sa poradiť s odborníkom, pokojne zavolajte a objednajte sa. Ak by vás poslal pediater, škôlka, neurológ alebo logopéd, je dobré mať so sebou vyplnený dotazník. Aké dôvody môžete mať na objednanie?


Predškolské deti

    U malých detí rodičia asi najčastejšie riešia vhodnosť umiestnenia do škôlky. Často majú pochybnosti, či už ju zvládne a je pripravené tam pravidelne chodiť. V poradni vám poradia, či škôlku dieťa zvládne alebo či je lepšie ešte počkať, prípadne ako postupovať v spolupráci s učiteľkami. Problémy sa môžu objaviť aj po nástupe do škôlky. Tie tiež pokojne konzultujte v poradni. Najväčší nával zaznamenávajú pracovníci vždy pred zápisom či nástupom do prvej triedy. Vtedy psychológovia vyšetrujú školskú zrelosť, teda či je dieťa už dostatočne zrelé na školu.


Deti na základnej škole a na strednej škole

    V školskom veku už rodičia vodia deti do poradne predovšetkým vtedy, keď sa objavia nejaké problémy v škole. Môžu byť prospechové aj výchovné. Psychológ a špeciálny pedagóg môžu diagnostikovať poruchy učenia a dať rodičom i učiteľom odporúčania, ako pracovať s dieťaťom. U výchovných problémov často pracujú s celou rodinou.


Ďalším častým dôvodom pre návštevu je nerozhodnosť žiakov na konci školskej dochádzky, kedy nevie, akú školu by chceli študovať. Profesijné poradenstvo môžu využiť neskôr aj stredoškoláci, ktorí premýšľajú nad štúdiom vysokej školy.


Spolupráca s CPPPaP je vhodná aj u tých, ktorí majú nejakú formu postihnutia alebo znevýhodnenia oproti ostatným. Pracovníci im dokážu pomôcť so začlenením alebo odporučia zaradenie do vhodnejšie školy.


Je dôležité tiež vedieť, že nič z toho, čo vám v poradni povedia alebo poradia, nemá záväzný charakter. Berte to ako radu, ktorou sa môžete, ale nemusíte riadiť. Ak vám napríklad psychológ povie, že má vaše dieťa skvelé predpoklady na štúdium medicíny, neznamená to, že sa presne tam musí prihlásiť.Mimoriadne talentované deti

    Máte pocit, že vaše dieťa je v nejakom ohľade talentovanejšie než bežné deti? Aj to je dôvod pre návštevu poradne. Aby mohol žiak dostať individuálny vzdelávací plán alebo mohol byť zaradený do školy či triedy pre nadané deti, je potrebné vyjadrenie odborníka. Diagnostiku môže vykonávať iba diplomovaný psychológ spolu so špeciálnym pedagógom. Na vyšetrenie sa používajú štandardizované metódy a testy a výstupom diagnostiky je oficiálna správa o tom, či má dieťa nejaký zvláštny talent.


Ako vyšetrenie v pedagogicko-psychologickej poradni prebieha?


    "Obidve deti mám augustové, tak som ich dala otestovať, aby sa mi potvrdil môj názor, či ich dať, alebo nedať do školy. Potvrdil sa mi, testy poukázali u dcéry na pripravenosť, s tým sa stotožňovali aj panie učiteľky v škôlke. U syna sme chceli odklad, odporúčala aj škôlka, potvrdili aj test.


Keď testovali dcéru, bola som prítomná, hravou formou sa jej pani psychologička všeličo pýtala - farby, tvary, čísla atď., kreslila, stavala z kociek, hrala sa s hračkami atď. Psychologička okrem iného sledovala aj sústredenosť, vytrvalosť, unaviteľnosť. Nič stresujúce, pohodová, uvoľnená atmosféra, dcéra ani nevedela, že sa podrobuje nejakým testom.


Keď bol na testoch syn, pani psychologička ho chcela mať bezo mňa, on je smelší ako dcéra, tak som to rešpektovala. A potom mi hovoril podobne - pýtala sa ho, staval, hral sa, kreslil...


U obidvoch som dostala aj písomnú správu z vyšetrenia aj s odôvodnením, prečo odporúčajú - neodporúčajú odklad."


Prvá návšteva PPP zvyčajne pozostáva z psychologického a špeciálne pedagogického vyšetrenia. Jednotlivé vyšetrenia trvajú asi dve hodiny. Pokiaľ sa jedná o komplexné vyšetrenie v jeden deň, počítajte aj s dlhším časom. Než do poradne pôjdete, pripravte si všetky informácie o dieťati. Oborníkov zaujíma ranný vývoj, anamnéza, záujmy, zdravotný stav atď. Vlastné vyšetrenie sa odohráva väčšinou bez prítomnosti rodičov, ale samozrejme vás z neho nikto vyhnať nemôže. Vyšetrenie môže prebehnúť aj vo viacerých návštevách.


Do poradne príďte určite včas, lepšie s malým predstihom. Poskytnete sebe aj dieťaťu dostatok času na rozkukanie sa v novom prostredí a obaja sa určite budete cítiť lepšie.Čo si priniesť do poradne so sebou?

    Správy z iných vyšetrení (psychologické či špeciálne pedagogické), školský dotazník od vyučujúceho, správy od odborných lekárov (neurológ, psychiater). Tie pomôžu pri posudzovaní aktuálnej situácie a umožnia nájsť rýchlejšie riešenie.


Pripravené poznámky o doterajšom vývoji dieťaťa (napr. poznámky, ktoré ste si písali do pre seba - kedy dieťa začalo chodiť, hovoriť, koľko vážilo, meralo).


Desiatu a pitie pre dieťa i pre seba, knižku, obľúbenú hračku, hru. Časť doby strávi dieťa v čakárni. Počítajte s tým.


Väčšinu vyšetrenie je nutné vykonávať v dopoludňajších hodinách, keď sú deti pozornejšie a bdelejšie. Dieťa musí byť zdravé. To je dôležité nielen kvôli ochrane pracovníkov a ostatných klientov, ale aj preto, že keď sa dieťa necíti dobre, zle spolupracuje a výsledky sú skreslené.


Ako často musíte chodiť do pedagogicko-psychologickej poradne?

    Samotné vyšetrenie môže a nemusí prebehnúť v jeden deň. Predsa len je celkom náročné a najmä u menších alebo citlivejších detí je lepšie ho rozložiť na viac návštev. Staršie deti to zvyčajne zvládnu naraz. Po ukončení vyšetrenia sa rodič dozvie výsledok aj navrhované odporúčania. 


V prípade, že výsledky testovania nie sú jednoznačné, môže vás psychológ s dieťaťom objednať na dotestovanie alebo v prípade školskej zrelosti nie je nezvyčajné, ak odporučí zopakovanie testu školskej zrelosti neskôr.