Nový tovar
Ulož - uložené 4×

DOOMOO Seat

Podložka (lehátko - sedátko) Doomoo Seat je úžasný vak fazuľovitého tvaru, garantujúci úplný komfort pre dieťa od jeho narodenia.

Podložka (lehátko - sedátko) Doomoo Seat je úžasný vak fazuľovitého tvaru, garantujúci úplný komfort pre dieťa od jeho narodenia až po odrastenejšie vek (sedadlo je vhodné pre deti do 30 Kg).

Kombinácia mikroguličiek a ultra mäkkých materiálov sformuje sedátko každému dieťaťu do obľúbenej polohy. Vďaka dvom vnútorným vrstvám, ktoré sa môže vybrať alebo zameniť, sa toto adaptabilné multifunkčné sedátko vždy prispôsobí veku a vývoju dieťaťa.ZA 33€ je možné dokupiť podstavec pod lehátko - Zo sedátka sa tak jednoducho stane hojdacia sedačka.
Aktualizovaný pred 1 rokom
179 zobrazení od 26. sep 2017
94 €
babatkosk1    Dolný Kubín
babatko.sk, s.r.o.
Miroslava Suvadová

Vyšnokubínska 229/156
Vyšny Kubín
026 01
Slovenská republika

IČO 45845921
Část I.
1. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.)

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

2. Záručné podmienky
V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná lehota na nový tovar 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Reklamačný postup je uvedený nižšie v druhej - vlastné časti podmienok predaja..

3. Vyhlásenie:
Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet.
Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.

Část II.
Ďakujem za záujem o naše kočíky a autosedačky!!!

Ak ste si niečo vybrali z mojej ponuky, tak Vám vopred ďakujem. Dúfam, že budete s tovarom spokojní.

KONTAKT:
BABATKO s.r.o.,
Vyšnokubínska 229/156
026 01 Vyšný Kubín
Cislo uctu:4012074435/7500
Tel.číslo:0918 846 750
Email: psuvada@orava.sk

Fakturačné údaje
ICO : 45 845 921
DIC: 2023117459
OBJEDNANIE A DODANIE TOVARU

- na základe Vašej objednávky prijatej na Mk Vás budeme kontaktovať buď mail alebo telefonický o stave Vašej objednávky
- v prípade, že ste sa rozhodli platiť vopred tak Vám bude vystavená proforma faktúra s potrebnými údajmi k platbe
- tovar Vám odošleme na dobierku (po Vašom potvrdení objednávky) alebo po prijatí a spracovaní platby prijatej na základe Vám odoslanej proforma faktúry
- dodacie lehoty sú v súlade s ustanovením § 13 ods. 1) zákona č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon č. 118/2006 Zb. z.), tovar bežne expedujeme v priebehu 3 až 14 pracovných dni s tým, že objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. Tato časť môže byt špecifikovaná v poznámke objednávky kde si odberateľ môže vyhradiť maximálnu dodaciu lehotu alebo požiadavku na rýchle odoslanie tovaru
- v prípade, že dodacia lehota prekročí 14 pracovných dní, zákazníka budeme kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) a zákazník má možnosť objednávku upraviť alebo zrušiť. Ak boli uhradené peniaze budú mu obratom vrátené
- tovar odosielame kuriérom EMS, GLS na dobierku alebo po prijatí platby vopred na náš účet., zásielky nadrozmerného tovaru (tovar nad 30 kg) zasielame prostredníctvom zmluvnej dopravy firmy ,postovne je 3,50
- tovar sa dá prevziať aj osobne v Dolnom Kubine

V prípade, že Vašu objednávku nie je možne vybaviť - čiže ak je tovar u dodávateľov vypredaný, budete o tom okamžite informovaný - bude Vám ponúknuté alternatívne riešenie, resp. vrátená časť sumy za nedodaný tovar. Pokiaľ je tovar skladom, bude Vám odoslaný v priebehu dvoch pracovných dní.

STORNOVANIE OBJEDNAVKY

Spôsob stornovania objednávky (zákazníkom do 24 hodín telefonicky alebo mailom)

VRÁTENIE TOVARU:
Ak sa rozhodnete pre odstúpenie bez udania dôvodu v 7 dňovej lehote , prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:
a) tovar musí byť nepoužitý (v pôvodnom stave), v stave vhodnom na ďalší predaj.
b) zásielku je potrebné odoslať na vlastné náklady do 7 dní od doručenia tovaru. Za dátum doručenia sa považuje deň prevzatia tovaru. Zásielku nezasielajte na dobierku.
c) odosielaný tovar vám doporučujeme aj poistiť na plnú sumu, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu či poškodenie.
Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne mailom

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súladu s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme.
Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.
Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady zapríčinené bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:
1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou.
Záručné podmienky

V zmysle novely Občianskeho zákonníka č. 150/2004, je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Počas tohto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne.

ZÁRUKA NA POUŽITÝ TOVAR
Na použitý tovar neplatí záruka, zopovednosť predávajúceho se vzťahuje len na
vady, ktoré tieto veci mali pri prevzatí kupujúcim. Ak vyjde takáta vada najavo
až dodatočne, je stanovená dvanásťmesačná lehota na vytknutie vady kupujúcim a
na uplatnenie práva zo zopovednosti za vady. Zodpovednosť predávajúceho sa
nevzťahuje na bežné opotrebenie a vady popísané buď u konkrétneho inzerátu, alebo v Obchodných podmienkach.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predávajúci sa zaväzuje, že získané osobné údaje o Kupujúcich budú slúžiť výlučne pre potreby Predávajúceho a ten ich neposkytne tretím osobám bez súhlasu Kupujúceho.


DÔLEŽITÉ
PRI KREHKÝCH ZÁSIELKACH

Zásielky označené ako krehké (sklo a pod .) ,odporúčame prekontrolovať ihneď po prevzatí pred doručovateľom . V prípade že je zásielka poškodená uplatnite bezodkladne reklamáciu u doručovateľa, v opačnom prípade Vám reklamácia nemusí byť zo strany dodávateľa uznaná!

ČO MÁ ZASIELKA S REKLAMOVANÝM TOVAROM OBSAHOVAŤ


- reklamovaný tovar alebo reklamovanú súčasť tovaru , pokiaľ je to možné aj s pôvodným obalom (nie je nutné)
- daňový doklad (originál), kópiu si urobte pre vlastnú potrebu
- popis dôvodu reklamácie tovaru alebo jeho súčasti , najlepšie uviesť na zadnú časť daňového dokladu
- zásielku odosielajte len tak aby ste od doručovateľskej spoločnosti mali potvrdenie o jej odoslaní ktoré si dôkladne uschovajteAk by ste mali akékoľvek otázky ohľadom kočíkov, autosedačiek a výrobkov, ktoré ponúkame neváhajte ma kontaktovať či už mailom alebo telefonicky. Rada Vám odpoviem a poradím pri výbere.

Ak by ste mali záujem o značku, ktorú ešte na stránke nemáme vyobrazenú, prosím kontaktujte ma, napíšem Vám, či ju máme v ponuke, prípadne zašlem cenovú ponuku!


Môžete nás tiež navštíviť na našej http://www.babatkosk.eu/
www.babatkosk.sk

Verím, že aj vy sa pridáte k mojim spokojným zákazníkom.
Zobraz celé podmienky
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,
Doomoo seat,