Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
Galanta    600     Profil používateľky
Dakujem že ste nakukli do našej ponuky ...širší výber a úplne celú ponuku tovaru nájdete na našom e-shope www.obuvkovo.sk

KONTAKT : mailom na adrese : info@obuvkovo.sk
- na každý mail sa snažím odpovedať do 24 hod / ak nie je odkaz o zmene / ak sa tak náhodou nestane , prosím o pripomienku . Aby nedochádzalo k nedorozumeniam , prosím o komunikáciu " TU " , nakoľko sa mailíky dosť často strácajú a potom nastávajú problémy . Dakujem

1/ Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom Tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke Obuvkovo.sl (ďalej aj „E-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim (ďalej len „VOP“). Uskutočnením Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

Prevádzkovateľ je platcom DPH.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.


Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet..

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.


Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.


2/ Uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke ww.obuvkovo.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Vložiť do košíka". Podmienkou uzavretia elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých potrebných údajov podľa objednávkového formulára . Týmto kupujúci súhlasí s obsahom objednávky a poskytnutím osobných údajov , ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie a realizáciu kúpnej zmluvy. Objednávky sa snažíme vybavovať priebežne celý deň . Pokiaľ do 24 hod neobdržíte žiadny mail , prosíme , aby ste nás ihneď kontaktovali.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že tovar nie je skladom alebo sa už nevyrába. Stav skladových zásob nemusí vždy zodpovedať vzhľadom veľkému počtu objednávok a pretože súčasne uvedený tovar predávame na viacerých predajným miestach a internetových obchodoch. Pokiaľ by sme požadovaný tovar nemali skladom , budeme vás neodkladne informovať . Objednávka sa taktiež ruší, ak kupujúci tovar neuhradí do 5 pracovných dní v prípade, že si vybral platbu vopred na účet .3/ Podmienky doručenia


Všetky zásielky posielame do 24 hodín od prijatia objednávky, najneskôr však do 48 hodín.

Tovar je doručovaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Tovar, ktorý je skladom a je objednaný najneskôr do 12.00 v pracovný deň, je expedovaný v ten deň, najneskôr nasledujúci pracovný deň a spravidla doručený do 24 hodín od podania zásielky prepravcovi. .
V prípade spôsobu platby prevodom na účet je tovar expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní čiastky na účet predávajúceho a spravidla doručený do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia platby.


Ceny za dodanie sú:

osobný odber ZDARMAplatba vopred na účet do hodnoty do 10 eur Slov. poštou........... 2 eur var.symbol = ID objednávky ! ! ! expeduje sa IBA 1 x týždenne

platba vopred na účet do hodnoty nad 10 eur Slov.poštou ........... 3,30 eur ) var.symbol = ID objednávky ! ! ! expeduje sa IBA 1 x týždenne
platba vopred na účet kuriér GLS ........ 3 eur var.symbol = ID objednávky .... DODANIE DO 24 HOD OD NABEHNUTIA PLATBY NA ÚČET

dobierka GLS kuriér .... 4 eur ... expedujeme ihnedTovar uhradený vopred na účet posielame ihned po nabehnutí platby. Pokiaľ tento termín nebudeme schopný dodržať , budeme vás informovať . Súčasťou každej objednávky je doklad o kúpe / daňový doklad / , ktorý zárovaň slúži jako záručný list.


4/ Spôsob platby

Bankovým prevodom na účet :

bankovým prevodom
priamym vkladom v banke
poštovou poukážkou na adresu alebo na účetDobierkou :

tovar platíte vášmu doručovateľovi pri preberaní


Při osobnom odbere :

* v hotovosti priamo na mieste

Prevzatie tovaru

Kupujúci spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od dopravcu, kupujúci tovar neprevezme, spíše s prepravcom protokol a o tejto skutočnosti informuje predávajúceho, za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, že je zásielka viditeľne poškodená, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odoslaním vo výške 10 EUR.5/ Záručná lehota a reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6/ Postup pri reklamácii

Prosím pred reklamáciou nás informujte vopred na náš e-mail info@obuvkovo.sk

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7/ Postup pri výmene alebo vrátení tovaru - odstúpenie od kúpnej zmluvy
Náš eshop obuvkovo.sk Vám garantuje bezplatnú výmenu tovaru alebo vrátenie platby za tovar.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby(vrátane poštovného, nákladov na dopravu, dodanie apod., ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu). Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu predajne:


OBUVKOVO s r.o.
OD UNiverzál - Hlavná ul 918/2
92401 GalantaTU nájdete reklamačný formulár: Reklamačný formulár (*.pdf)


V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom prípade je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený požadovať voči spotrebiteľovi náhradu takto spôsobenej škody.
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu; možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať najneskôr do jedného roka, v sporoch, ktorých hodnota nepresahuje 20,- Eur; ak z pravidiel subjektu alternatívneho riešenia sporu nevyplýva niečo iné. Kupujúci sa musí pred podaním návrhu preukázateľne pokúsiť spor vyriešiť komunikáciou s predávajúcim.

Alternatívne riešenie sporu je pre kupujúceho spravidla bezplatné. Ak je spoplatnené, výška poplatku je stanovená subjektom alternatívneho riešenia sporu a predstavuje max. 5,- Eur. Kupujúci sa môže obrátiť s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo iný subjekt alternatívneho riešenia sporu uvedený na webovom sídle MH SR (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár (http://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) alebo ho podať prostredníctvom Európskej platformy RSO (http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm) podľa č. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.

Ďalšie informácie o podmienkach alternatívneho riešenia sporov nájde kupujúci v zákone NR SR č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Poskytnutím týchto informácií si predávajúci plní svoju informačnú povinnosť vyplývajúcu z § 3 ods. 1 písm. t) zákona NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.8/ Ochrana osobných údajov
IS obchodu s názvom „IS-Eshop“ je zaregistrovaný na úrade pre ochranu osobných údajov SR pod identifikačnoým číslom: 201420739.

Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy a súčasným aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email : eshop@babyceremony.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Uzatvorená zmluva nie je predávajúcim archivovaná anie je kupujúcemu dostupná na požiadanie.


9/ Záverečné ustanovenia

Tieto VOP ako aj všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.obuvkovo.sk

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 9.11. týchto všeobecných obchodných podmienok.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 9.1.2014
Zobraz celé podmienky
Zobraziť hodnotenia:
grande1
22. júl 2020
Maximálna spokojnosť, predávajúcu odporúčam 🙂
bagrik
19. feb 2020
mila pani rychle jednanie všetko super dakujem
kasandra10
15. nov 2019
Výborná komunikácia, rýchle doručenie, čižmyčky krásne. Mamičku určite odporúčam. 🙂
juliafish
26. okt 2019
Obuvkovo.sk je super internetový obchodík. Krásne veci, rýchla komunikácia a bleskové dodanie. Balík prišiel na druhý deň od objednania. Rada u vás nakúpim aj nabudúce. Vďaka
kiarkalevice
17. okt 2019
Maximálna spokojnosť...odporúčam. 🙂🙂😉
xmamalea
25. sep 2019
Ďakujem za super obchod🤗🤗
petronelka1
24. sep 2019
Predavajucu odporucam. Bezproblemovy obchodik😉
jana2610
17. sep 2019
Odpovedá cca po týždni a ani sa neunúva napísať že tovar už nemá 😞 hrozný prístup
margaretka74
22. aug 2019
Som velmi spokojná! Dakujem.
mirkadena
13. máj 2019
Davala som tomuto obchodu sancu,po nedobrej skusenosti cez ich eshop este 2 roky dozadu, ked mi nechceli vratit peniaze za tovar,ktory mi prisiel nekompletny a ani sa neunuvali mi poslat nekompletnu objednavku.Nakoniec som ziadala vratit.Odpisuju horko tazko aj po dlhych dnoch.Niekedy ani odpoved nedaju.Predavajuca je leniva a neodpisujuca.Naco je tu ked pri obj.zakaznika odvolava stale cez eshop.Tuto stranku,tak ako aj moje dalsie 2 kamaratky,budeme zdaleka obchadzat.Ma vela negativnych recenzii aj cez ine stranky,FB..atd.
zuzka227
6. apr 2019
Predávajúcu odporúčam. Tovar dodaný rýchlo, top stav. Všetko prebehlo tip top. 🙂
gretkab
12. mar 2019
Vsetko prebehlo ako ma. Dakujem, Gretka
marion179
7. mar 2019
Dobrý večer, balík došiel v poriadku, som spokojná so všetkým. Mariana
zuzu2014
5. feb 2019
Super predavajuca ☺odporučam.
janahrebicikova
21. jan 2019
Perfektny obchodik a super predavajuca , rychla a spolahliva
ladyblcha
5. jan 2019
Vsetko tip top, vratane dodania velmi pekneho kusku 😊
vadula
15. nov 2018
🙂 Super komunikácia, rýchle doručenie, maximálna spokojnosť 🙂 Všetkým odporúčam. Ďakujem 🙂
nikusaa86
4. okt 2018
Hmmm skoda.a neda sa to doobjednať..
koptakova
2. okt 2018
🙂 DAKUJEM za predaj,odporúčam 👍
domenaa
1. okt 2018
Som veľmi spokojná, predávajúca je veľmi zlatá môžem len odporúčať ! 👌😊
icqueen
26. sep 2018
Ďakujem za čižmičky, odporúčam 🙂
alicka14
24. sep 2018
Ďakujem za pekné topánočky, rýchle dodanie, odporúčam 😉 👍 🌹
kopcikova
7. sep 2018
Ďakujem za nádherné topánočky pre dcérku, môžem len odporúčať
kajusen
10. aug 2018
Nakup na obuvkovo.sk vrelo odporucam. Rychle dodanie a krasny tovar.
leastrbova
18. júl 2018
👍👍👍vrelo odporucam👍👍👍
mia121
11. máj 2018
Maxim.spokojnosť, dakujem👍
julie133
7. máj 2018
Odporucam som velmi spokojna a tesim sa na buduce👍
karlyta
31. mar 2018
Dakujem pekne som nadmieru spokojná 😊🌸
jana773
15. mar 2018
Super predavajuca, opat maximalna spokojnost. Mozem vsetkym len a len odporucit🙂🙂🙂
katkapieny
21. feb 2018
Maximálna spokojnosť. Tovar nádherný, doručený expresne rýchlo.
lulu1988
30. jan 2018
Žiaľ nie som spokojná. Kúpila som si obliečky pre dcérku používané v dobrom stave bez fľakov. Nakoniec mi prisli od krvy a popísané fixkou. Písala som maminke odpovedala až po niekoľkých dňoch aj to až na druhú správu. Že jej mám poslať späť alebo mi ich vymení že keďže mala svoje také isté . a keď som sa jej opýtala čo bude s poštovným nakoľko má vyšlo 3 eurá a musela by som obliečky aj poslať späť , nie mojou vinou, viac už neodpovedala. Žiaľ moja skúsenosť takže za mňa neodporúčam aj keď je tovar prišiel veľmi rýchlo. 😔
pavlendovka
19. dec 2017
Milá ústretová predávajúca. Každopádne odporúčam!!!
jimmyl
30. nov 2017
Super obchodík, predávajúcu určite odporúčam 🙂👍
banboon
22. nov 2017
Ak chcete nakupit kvalitne odporucam!!👌🏻☘️
katimka
15. nov 2017
Spokojnost ako vzdy 🙂 dakujeme 🙂
tstastna
14. nov 2017
Na obuvkovo nedam dopustit ,maximalna ustretovost a ochota tovar prenadherny👍 ..objednavajte mamicky budete spokojne 🙂 dakujeeeeem deniska ❤
alenapavlinska
22. okt 2017
....dlhá komunikácia s mamičkou,pisala som aj na inú stranku...bola som prvá kupujúca...a pozeram že inzerát pozastavený,že pre mňa😳 ale bohužiaľ...
obuvkovo
22. okt 2017
pri kúpe uprednostnujem záujemcu, ktorý nežiada miery. išlo o 5 eurový tovar, ktorý z časových dôvodov nemeriam !!!!
larsen
13. okt 2017
Tento proshop určite odporúčam. Super komunikácia a rýchle dodanie. Topánky sú úplne úžasné 👍❤
nuance3
8. sep 2017
Vďaka za krásny tovar 😉
janettan
24. aug 2017
Max. spokojnosť, všetkým odporúčam 🙂
mirka17
22. aug 2017
Bezproblémový obchodík
cvirdulo
1. aug 2017
100% spokojnosť, vrelo odporúčam 🙂
lubicana
3. júl 2017
Žasnem. Rozhodne neodporúčam cele obuvkovo.sk. Objednala som tenisky, zaplatila. Pani tu na MK ma na môj dotaz po 4 dňoch informovala že tovar je vadny, že mi vratia peniaze. Prišiel email o stornovani objednavky a zaroveň email o vyexpedovani zasielky. Botasky teda prišli poškodene aj napriek uplne inej dohode. Komunikacia mizerna. NEODPORUČAM. zrejme teraz pobezim s trojtyždnovym babom na poštu vratiť nepodarok, zaplatim druhe doporučene poštovne a huraaaa vratia mi 7,5. Nuž sklamanie
disneyka
18. máj 2017
Odporucam krasny tovar a super predavajuca 🙂)) dakujem
12345anna
16. máj 2017
Prekrasne vecí, skvelej značky, sme veľmi spokojní a radi nakúpime aj niekedy nabudúce🙂
unexpected
4. máj 2017
Skvelý obchodík,určite odpprúčam😀😀😀
jana773
26. apr 2017
Super predavajuca, maximalna spokojnost. Mozem vsetkym len a len odporucit ☺☺☺
iwa17
7. apr 2017
Nie som spokojná. Pomalé jednanie a tovar prišiel inej farby ako som si objednala...predávajúca to odignorovala.....
silivren
27. mar 2017
Super rychlost, komunikacia aj tovar, za nas velka spokojnost!
bzs2013
10. mar 2017
Maximálna spokojnosť, skvelý obchodík všetkým ju odporúčam. 😉