Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
PRO    Spišská Nová Ves    19     Profil používateľky
Spišská Nová Ves    19     Profil používateľky
Ak nereagujeme na správy, niesme na MK- obráťte sa na kontakty na nasej stranke...

Tovar posielame kurierom DPD./Postou tovar nezasielame/

Viac najdete na www.preinterier.sk
Poplatky za doručenie:
Dodacie podmienky SR
Objednávka nad 40€ - kuriér 0,00€
Objednávka do 40€ - kuriér zásielkovej služby Geis 4,00€, kuriér spoločnosti DPD 3,00€
Ceny poštovného sú platné v prípade platby na účet vopred, príplatok za dobierku je 1€

Dodacie podmienka ČR Objednávka nad 40€ - kuriér 6€
Objednávka do 40€ - kuriér 10€
Uvedené ceny sú platné pri platbe na účet vopred. Poplatok za dobierku je 2€
O dobe dodania sa informujte , tovar zvyčajne držíme na sklade a posielame do 2 dní. V prípade , že máme skladové zásoby vypredané je dodanie do 3 týždňov.
Obchodné podmienky


Prevádzkovateľom obchodu www.preinterier.sk je:

Preinterier, s.r.o.
Duklianska 3431/54,
052 01, Spišská Nová Ves
IČO: 46279041
DIČ: 2023331981
IČ DPH: SK2023331981
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice 1, vložka 28340/V
Orgán dohľadu: Slovenská Obchodná Inšpekcia, Vrátna 3, Košice 040 01

Kontaktné údaje:
email: shop@preinterier.sk
tel.: 0918 982 143,0911 906 355

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami preinterier.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami preinterier.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

1 . Ochrana osobných údajov

Tieto obchodné podmienky umožňujú predávajúcemu archiváciu a reprodukciu osobných údajov za účelom plnenia uzatvorenej kúpnej zmluvy v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Odoslaním objednávky kupujúci dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Tieto údaje su uchovávane na našom serveri , v prípade, že ste registrovaný zákazník a môžete ich kedykoľvek meniť. Ak si želáte registráciu zrušiť, informujte nás o tom mailom . Vaše konto zneaktívnime.
Vaše osobné udaje nezverejňujeme , nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácii s ktorými musíme spolupracovať pri vybavení Vašej objednávky (doručovateľská spoločnosť ). Tieto údaje su poskytnute jednorazovo a iba na účel vybavenia Vašej objednávky.
K vybaveniu Vašej objednávky , potrebujeme Vaše základné informácie : meno a priezvisko, fakturačnú adresu, adresu dodania ( ak je iná ako fakturačna) , telefónne číslo - pre rýchlejší kontakt. Poskytnutie udajov je dobrovoľné.
V prípade, že nakupujete ako firma , živnostník , k základným udajom potrebujeme Ičo, Dič , príp. Ič Dph

2. Objednávanie tovaru a dodacie podmienky

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípade ak sa objdnaný tovar už nevyrába alebo ak dodávateľ výrazne zmenil cenu tovaru.O zrušení objednávky Vás budeme informovať e-mailom na Vami uvedenú e-mailovú adresu.
Dodacia lehota začína plynúť momentom potvrdenia o prijatí objednávky.
V prípade objednávky nad 200€ , prípadne pri tovare vyrábanom na mieru Vám vystavíme záhovu fakturu na 30% z ceny tovaru, ktorú zasleme na email.
Objednaný tovar doručujeme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti .

3. Platobné podmienky a dodacie podmienky:

Dobierka – kúpnu cenu zaplatíte až pri prevzatí tovaru .
Prevod na účet – podmienkou expedície objednaného tovaru je poukázanie kúpnej ceny na účet predávajúceho a to na číslo účtu: IBAN: SK34 0200 0000 0029 6145 7156, BIC: SUBASKBX

Dodacie podmienky SR
Objednávka nad 40€ - kuriér 0,00€
Objednávka do 40€ - kuriér zásielkovej služby 4,00€
Ceny poštovného sú platné v prípade platby na účet vopred, príplatok za dobierku je 1€

Dodacie podmienka ČR Objednávka nad 40€ - kuriér-6€
Objednávka do 40€ - kuriér - 10€
Uvedené ceny sú platné pri platbe na účet vopred. Poplatok za dobierku je 2€

4. Storno podmienky
Objednávku môžete stornovať kedykoľvek pred jej expedíciou zaslaním na emailu adresu alebo telefonicky 0918982143,0911906355. V prípade, že objednávka nebude riadne stornovaná je kupujúci povinný zásielku prevziať.

5. Odstúpenie od zmluvy
V súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, podľa s ustanovenia §12 odst. 1 má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, že spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu znáša náklady na vrátenie tovaru. Pri uplatnění tohoto práva je kupujúci povinný vrátit výrobok s pôvodným obalom, bez známky použitia a je nepoškodený, teda plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám s etiketou.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Zákazník od zmluvy odstúpiť nemôže v prípade, keď vráti objednaný tovar poškodený,použitý /rozstihaný/ čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný.
Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená kúpna cena za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru najneskôr do 10 dní.
Vrátený tovar zasielajte na adresu : Preinterier s.r.o., Duklianska 7, 05201 Sp.Nová Ves
Tovar odporúčame poistiť. Tovar nezasiejte na dobierku, nebude prebratý !
Od zmluvy nieje možné odstúpiť bez udania dôvodu, v prípade, že tovar (napr.fototapeta ) , bol zákaznikovi vyrábaný na mieru.

6. Záručná doba , reklamácia :
Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
V prípade ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo na bezodplatnú výmenu tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti .
V prípade ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.
V prípade ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby , ktoré boli spôsobené nevhodným použitím tovaru a neodbornou manipuláciou.
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe, ktorým je faktúra ,(pokladničný blok), ktorú zalielame spolu s každou objenávkou. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne v zložitejších prípadoch najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7.Prípadné spory medzi Preinterier s.r.o. a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Spotrebiteľ môže spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu,doporučujeme kupujúcemu najskôr využiť kontakt pre vyriešenie vzniknutej situácie.


8.Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu tovaru v potvrdenej objednávke.
Sme pripravení zodpovedať na Vaše otázky na našich kontaktných mailových, resp. telefónnych číslach. Na našej stránke nájdete tipy a poradenstvo k použitiu našich dekoratívnych materiálov. Spolupracujeme s vyškolenými odborníkmi pre realizáciu kompletných finálnych úprav Vašich stien , čiže môžeme Vami objednané produkty dodať a taktiež sprostredkovať ich realizáciu.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10.6.2016
Zobraz celé podmienky
Kategória
Pre koho
Kľúčová farba
Cena v EUR

250 inzerátov

Aktualizované: Nedávno