Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
PRO    Poprad    104     Profil používateľky
Poprad    104     Profil používateľky
KAŽDÚ DOSTUPNÚ VEĽKOSŤ INZERUJEME SAMOSTATNE, ABY STE SI V NAŠOM MENU MOHLI JEDNODUCHŠIE VYBERAŤ!
KONKRÉTNE FAREBNÉ PREVEDENIA PYŽAMIEK DOSTUPNÉ V DANEJ VEĽKOSTI NÁJDETE PREHĽADNE NA NAŠEJ STRÁNKE WWW.PYZAMOPRECELURODINU.SK
V prípade, že rovnaký tovar nájdete v inom obchode za nižšiu cenu, nielen že Vám cenu upravíme, ale získate od nás aj bonus.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Milé naše zákazníčky, vitajte v našom e-shope! Všetko, čo nájdete tu, nájdete tiež na našej stránke www.pyzamoprecelurodinu.sk alebo sa môžete informovať mailom či telefonicky, kde sme k dispozícii non-stop.

Veríme, že každá z Vás si vyberie a bude maximálne spokojná.
Všetky pyžamká sú vyrobené z tej najkvalitnejšej tureckej bavlny, čo znamená, že sú vhodné aj pre detičky do 3 rokov a zároveň sú pyžamká vhodné aj na denné nosenie (samozrejme, podľa vzoru :-D)

Ponúkame Vám:
♥ DETSKÉ PYŽAMKÁ – so šortkami – s capri nohavicami – s dlhými nohavicami - zateplené
♥ DETSKÉ NOČNÉ KOŠIEĽKY – na ramienka – s krátkymi rukávmi – s dlhými rukávmi
♥ DETSKÉ ŽUPANY

♥ DÁMSKE PYŽAMÁ – so šortkami – s capri nohavicami – s dlhými nohavicami – materské – elastické – zateplené – nadmerné veľkosti
♥ DÁMSKE NOČNÉ KOŠELE – na ramienka – s krátkymi rukávmi – s trojštvrťovými rukávmi – s dlhými rukávmi – materské – nadmerné veľkosti
♥ DÁMSKE ŽUPANY – krátke – dlhé – nadmerné veľkosti – sady s pyžamom – sady s nočnou košeľou

♥ PÁNSKE PYŽAMÁ – so šortkami – s capri nohavicami – s dlhými nohavicami
♥ PÁNSKE NOČNÉ KOŠELE
♥ PÁNSKE ŽUPANY

Úprimne dúfame, že si vo Vás nájdeme spokojné zákazníčky.
Venujte prosím pozornosť aj nasledovným Všeobecným obchodným podmienkam:

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti A-Zet Office, s. r. o. so sídlom Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad, SR, IČO: 44244746 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 20337/P (ďalej len „predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke modrykonik.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „kúpna zmluva").
Predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany".
Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „e-obchod") na modrykonik.sk.
VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na modrykonik.sk.
Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár pri danom tovare, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-obchodu na modrykonik.sk a spôsob dodania tohto tovaru.

II. Objednávka
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov, t.j. celé meno, adresa a spôsob platby za tovar.
Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou obsah elektronickej objednávky kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky.
Ak nebude objednávka obsahovať všetky povinné náležitosti, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
Každá objednávka sa podľa zákona pokladá za objednávku s povinnosťou platby.

III. Postup objednania tovaru
Kupujúci sa pri výbere veľkosti tovaru riadi veľkostnými tabuľkami zverejnenými pri konkrétnom tovare na modrykonik.sk a nie svojou bežne nosenou konfekčnou veľkosťou.
Kupujúci k danému tovaru napíše požadovanú veľkosť a farebné prevedenie, svoje kontaktné údaje a spôsob platby, prípadne telefónne číslo.
Kupujúci si vyberá spôsob dopravy „dobierka“ alebo „platba vopred“. Pri hodnote objednávaného tovaru nad € 100,- je možný už len spôsob dopravy "platba vopred".
Ak kupujúci pri vypĺňaní objednávky nezadá telefónne číslo, bude ho predávajúci informovať vždy odpoveďou pri inzeráte.

IV. Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

V. Cenové podmienky
Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom modrykonik.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na modrykonik.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na modrykonik.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný.

VI. Poštovné a balné
Predávajúci si účtuje poštovné a balné nasledovne:
hodnota tovaru 0 - 19,99 € / dobierka 3,10 € / platba vopred 2,50 €
hodnota tovaru 20 - 39,99 € / dobierka 3,90 € / platba vopred 3,30 €
hodnota tovaru 40 - 69,99 € / dobierka 4,50 € / platba vopred 3,80 €
hodnota tovaru 70 - 99,99 € / dobierka 4,90 € / platba vopred 4,00 €
hodnota tovaru nad 100 € / platba vopred 4,00 €

K poslednej úprave cien poštovného došlo 10.08.2019 v nadväznosti na zvyšovanie cien poštovného zo strany Slovenskej pošty.

VII. Platobné podmienky
Platby sa vykonávajú v Eur, pričom predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
Dobierka - pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi, resp. poštárovi.
Predfaktúra - pri tomto spôsobe platby sú priamo v mailovom potvrdení objednávky uvedené údaje k platbe za tovar a až po pripísaní uvedenej sumy na účet predávajúceho je tovar kupujúcemu odoslaný.

VIII. Dodacie podmienky
Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho expedované maximálne do 14 dní odo dňa, keď predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky kupujúceho, a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke.
Štandardná doba dodania pre tovar vo výpredaji je 2-3 dni (po telefonickej dohode predávajúceho a kupujúceho môže byť tovar odoslaný okamžite 1. triedou a kupujúci ho môže mať už na druhý pracovný deň).
Pre ostatný tovar je štandardná doba dodania do konca nasledujúceho týždňa po zadaní objednávky, nakoľko všetky objednávky z predošlého týždňa sa balia a expedujú naraz 1 x týždenne.

Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom o zmene stavu objednávky.

Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu miesta dodania uvedenú kupujúcim v elektronickej objednávke. V prípade, že je zásielka vrátená predávajúcemu, predávajúci bude telefonicky alebo e-mailom kontaktovať kupujúceho za účelom dohody opätovného odoslania zásielky. V takomto prípade náklady na opätovné doručenie zásielky kupujúcemu znáša kupujúci.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
Tovar dodáva predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

IX. Vrátenie tovaru
Kupujúci má právo vrátiť tovar, ak tovar nebol použitý, tzn. oblečenie nebolo namočené, nie je z neho odstrihnutá visačka a z nohavičkovej časti nie je stiahnutá ochranná fólia. Kupujúci má právo do 14 dní oznámiť odstúpenie od zmluvy a následne od oznámenia do 14 dní tovar vrátiť.
Tovar odoslaný späť predávajúcemu na dobierku nebude prevzatý.
Pri vrátení tovaru je kupujúci povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale a s prislúchajúcim daňovým dokladom. Taktiež je povinný priložiť k tovaru písomnú žiadosť o výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
Ak kupujúci vráti tovar v poriadku, bude mu uhradená suma vyplatená na bankový účet obratom do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa informuje predávajúci kupujúceho, že v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku bude podľa § 10 ods. 3 znášať náklady na vrátenie tovaru kupujúci.

X. Záručné podmienky a záručná doba
Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba podľa zákona.
Záruka sa vzťahuje na poškodenie materiálu alebo farieb oblečenia spôsobeného výrobnou chybou.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru spôsobené nedodržiavaním primeraného spôsobu použitia alebo spôsobu ošetrovania materiálu podľa textilných značiek na štítku tovaru. Pri opaľovacích plavkách sa nevzťahuje ani na stupeň opálenia a/alebo dobu, za akú sa Vaša pokožka opáli pod Tan Through plavkami.
Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený.
Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane požadovaných dokladov.
Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

XI. Ochrana osobných údajov - GDPR
1. Vyžaduje GDPR, aby zákazník poskytol súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom spracovania objednávky?
NIE
Pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania článok 6, ods. 1 písmeno b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon o DPH).

2. Vyžaduje GDPR, aby zákazník poskytol súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania newsletteru?
ÁNO

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov:
Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
1. Dotknutá osoba – kupujúci / návštevník webstránky, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
2. Príjemcovia osobných údajov: Slovenská pošta
3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky:
1. Účely spracúvania osobných údajov: zaregistrovanie a spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov – podľa zákona uvedeného v právnom základe

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií:
Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
3. Doba uchovávania osobných údajov – podľa zákona uvedeného v právnom základe

XII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia
Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

XIII. Záverečné ustanovenia
Pri nákupe tovaru na modrykonik.sk sa predpokladá zo strany kupujúceho znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na modrykonik.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje kupujúceho.
Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na jeho profile na modrykonik.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z modrykonik.sk.
Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na modrykonik.sk.
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia v jeho podmienkach predaja na modrykonik.sk.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP predávajúceho.
Zobraz celé podmienky
Zobraziť hodnotenia:
vanesarackova
11. jún 2020
Dakujem za pyzamko....je super....ochotna predavajuca. Odporucam kazdemu
zuzlik0402
11. jún 2020
Ďakujem 🙂
ellienr
17. dec 2019
Pani predávajúcu určite odporúčam, výborná komunikácia, férový prístup, pyžamko kvalitné a krásne.
blancheporte
16. dec 2019
Odporucam a velka spokojnost.
marianna7106
11. dec 2019
Dakujem pekne za rychly obchodik👍
mokon
29. sep 2018
Veľmi milá predávajúca, obchod prebehol veľmi rýchlo, krásny tovar, veľká spokojnosť. 🙂
ivasolarova
26. sep 2018
Maximálna spokojnosť, ďakujem! 🙂
akab
22. aug 2018
Ďakujem za milú komunikáciu, pekný tovar za výbornú cenu. Odporúčam.
brnakovam
11. máj 2018
Spokojnosť 🙂 Vrelo odporúčam !!!!
zuzu1000
20. júl 2017
Ďakujeme za tovar,milá predávajúca ochotná,milá komunikativna
sarita113
20. júl 2017
obchod prebehol bez problémov, s nákupom som veľmi spokojná, ešte raz ďakujem 🙂
janezuzana
27. mar 2017
Obchodík prebehol na výbornú. Tovar zodpovedal popisu. Predávajúca veľmi milá a ochotná 🙂 Určite ODPORÚČAM.
janasu
9. jan 2017
ďakujem pekne za tovar, veľmi príjemná a rýchla komunikácia
katka17979
16. dec 2016
bezproblémový obchodík, krásne vecičky, odporúčam 🙂
luba142
19. nov 2016
Opäť obchodík na jednotku. Milá a ústretová komunikácia. Rada sa sem vraciam nakupovať 🙂 Odporúčam
janinka444
4. aug 2016
Super obchodík, ochotná predávajúca a krásny tovar 🙂
janette77
18. júl 2016
Opat raz spokojnost, s tovarom, aj rychlostou dodania. Dakujem krasne a rozhodne odporucam.🙂
daniella11
10. júl 2016
Ďakujem za pyžamá, sú naozaj kvalitné, mäkkučké, pozitívne všetko hodnotím a určite odporúčam ostatným 🙂
petrickaeis
19. jún 2016
Ďakujem za pekné pyžamko odporúčam všetkým🙂🙂🙂
lulusik13
27. máj 2016
Milá a spoľahlivá predávajúca, maximálna spokojnosť. Vrelo odporúčam 😉
renka222
9. máj 2016
Skvelé kojenecké košieľky, som maximálne spokojná 🙂 🙂🙂🙂🙂🙂🙂 Ďakujem a vrelo odporúčam 🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂
renka3
4. feb 2016
ďakujem za ďalší vydarený obchodík, jednoznačne odporúčam 🙂😉
renka3
22. jan 2016
ďakujem za bezproblémový a rýchly obchodík 🙂 príjemná, milá predávajúca, odporúčam 😉😉😉
janulkamartinko
12. jan 2016
Dakujeme za krásne pyžamko 🙂 odporučam 😃
luba142
22. dec 2015
vrelo odporúčam, milá a veľmi ústretová predávajúca 🙂
inga1575
20. dec 2015
ďakujem a odporúčam - rýchle a pekné jednanie, všetko na 1*** 🙂
zuzana136
17. dec 2015
Super obchodik, velmi mila predavajuca, pyzamka uzasne, mozemlen odporucat x-)x-)😃
luc999
17. dec 2015
Určite odporúčam, veľmi pekné na kvalitné pyžamká 🙂🙂
snehulienka33
15. dec 2015
Obchodím odporúčam. Tovar pekný, kvalitný. 🙂
mery73
14. dec 2015
Ďakujem za super košeľu obchodík na 100% odporúčam🙂
hantasa
6. dec 2015
spokojnosť - pyzamo potesilo aj na vzhlad aj kvalitu určite ešte objednam!
simona161
2. dec 2015
Spoľahlivá predávajúca, super tovar, môžem odporučiť 🙂
andreaa1983
23. nov 2015
urcite odporucam 🙂
siskamifsud
14. nov 2015
aha ok silviahnilickova@gmail.com. Dakujem 🙂
ivetka1981
12. nov 2015
maximálna spokojnosť s pyžamkami...jednoznačne O*D*P*O*R*Ú*Č*A*M😉😉😉
domiivo
9. nov 2015
predavajuca spolahliva kvalitny tovar max. spokojnost
noty
8. nov 2015
tento obchodik velmi odporucam maju naozaj krasne pyzamka, som maximalne spokojna, mozem len odporucit🙂
mima186
16. okt 2015
vyborna predavajuca🙂🙂🙂 vrelo odporucam!!!
6112013
9. okt 2015
dakujem za krasne pyzamko,som velmi spokojna.predavajucu mozem odporucit,velmi mile jednanie a rychle dodanie tovaru 🙂😉
jarkam2
6. okt 2015
Ďakujeme za pyžamko. Obchodík na 1*. Odporúčam
therra
27. sep 2015
Dakujem za rychle dorucenie a pekny tovar 🙂
lucia.tregerova
24. aug 2015
Pani Zuzka, pyzama dorazili v poriadku, a su UZASNE, velmi som spokojna ! Hodnotenie mate odo mna na jednicku, vsetko prebehlo hladko 🙂 Zelam Vam este pekne leto, Lucia
zuzlik0402
24. aug 2015
Ďakujem veľmi pekne, som rada, že ste spokojná a tiež Vám prajem krásny zvyšok leta 🙂
envy9
7. aug 2015
Skvelý obchodík 🙂 všetkým odporúčam 🙂 pyžamká sú ako na obrázku 😉 ďakujem 😉
elion
31. júl 2015
S nákupom som veľmi spokojná, ďakujem.
inga1575
18. júl 2015
dakujem 🙂
janette77
8. júl 2015
Mila, prijemna a ochotna komunikacia. 🙂
mmaarriinnaa
18. jún 2015
Ďakujem za krásne vecičky ,komunikáciu,rýchle dodanie ,,,ĎAKUJEM 😉 odporúčam 😉
28031970
1. jún 2015
Obchodík na 1-notku,určite odporúčam
merik
29. máj 2015
Spokojnosť s obchodíkom, príjemná komunikácia, pekný tovar... 🙂 môžem len odporúčať, prajem všetko dobré 😉
neodada1
27. máj 2015
spokojnost ako s jednanim,pristupom,tak aj s kvalitou tovaru a rychlostou dodania vrelo odporucam 🙂 🙂 🙂 🙂
kukulka17
16. máj 2015
Opätovne maximálna spokojnosť 🙂 Veľmi milá predávajúca, rýchle dodanie, kvalitný tovar, proste SUPER! Určite odporúčam x-) x-) x-) x-) x-)