Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Ako sa správne prevádza OGTT u tehotných žien

Pretože každá tehotná žena podstupuje počas svojho tehotenstva záťažový test na tehotenskú cukrovku na pracoviskách k tomu určených, je dobré vedieť, ako sa správne vykonáva OGTT u tehotných žien. Všetky pracoviská, kde tento test vykonáva, by mali dodržiavať odporúčania diabetológov.

Ak je test vykonávaný správne, teda podľa odporúčaní Slovenskej diabetologickej spoločnosti, spĺňa všetky nasledujúce kritériá:

Test prebieha medzi 24. - 28. týždňom tehotenstva

Test nesmie byť vykonaný príliš skoro, pretože cukrovka sa môže manifestovať až neskôr a zostane tak neodhalená. Rovnako ak bude test vykonaný neskôr, môže už byť cukrovka dlhšiu dobu dekompenzovaná. Test sa nesmie vykonávať v čase akútneho ochorenia, ako je napr. viróza. Môže tak dôjsť k falošne zvýšenej lačnej glykémii.
OGTT

Test je trojbodový

Naberá sa hodnota na lačno, po 60 minútach a po 120 minútach. U tehotných žien je dôležité nevynechávať odčítanie glykémie po 60 minútach. Často je táto glykémia rozhodujúca pre správnu diagnózu gestačného diabetu. Jej stanovenie, resp. neurčovanie, má pritom podstatný vplyv na počet diagnostikovaných žien, ako ukázali nedávne štúdie zo Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe (22% vs. 14%) i mimopražských pracovísk (24% vs. 10%).
OGTT

Test je vykonaný v laboratóriu

Test je nutné vykonávať v laboratóriu z dôvodu včasného vyhodnotenia glykémie. Tú je nutné vyhodnotiť do 1 hodiny po odbere. Ak je interval medzi odberom a analýzou dlhší, pôsobením glykolýzy sa podstatným spôsobom skreslí výsledná glykémia a dochádza k falošnej negativite.

Test je vykonaný štandardnou laboratórnou metódou

Test nemožno vyhodnocovať pomocou glukomera. Glukomer je určený pre sledovanie orientačných glykémií u diabetikov. Povolená odchýlka ich merania je 15%, pričom ale nie všetky glukomery tieto štandardy spĺňajú. Najvyššiu presnosť glukomer dosahuje u glykémie okolo 5 mmol / l. Preto je na testovanie nevhodný.

Všetky 3 odbery musia byť vykonané zo žily

Glykémia z kapilárnej krvi je len orientačná. Jej hodnota po záťaži sa oproti venóznej krvi líši o 25%, ale i viac.

Test je vykonaný v ranných hodinách po minimálne 8 hodinách nalačno

Ak sa doba poslednom jedle nedodrží, môže dôjsť k falošne pozitívnej lačnej glykémiu. Naopak nie je žiadúce obmedzovať v dňoch pred testom príjem cukrov.

Po celú dobu testu zostáva vyšetrovaná žena vo fyzickom pokoji a pod dohľadom v laboratóriu

Pri teste je dôležité dodržanie fyzického pokoja. Okrem bezpečnostného hľadiska fyzická aktivita skreslí výsledok testu. Nie je preto žiaduce, aby žena opúšťala laboratórium, alebo išla dokonca domov.

Referenčné hodnoty pre detekciu gestačného diabetu:

OGTT

Glykémia nalačno ≥ 5,1 mmol / l
Glykémia v 60. min≥ 10,0 mmol / l
Glykémia v 120. min≥ 8,5 mmol / l

Tieto hodnoty boli schválené diabetologickou spoločnosťou v apríli 2014. Pôvodné kritériá vychádzali zo štúdií starých 40 rokov. Ich cieľom vtedy bol záchyt žien, ktorým by hrozilo vypuknutie diabetu po tehotenstve, nevychádzali z poznatkov o riziku zvýšených glykémií na matku a plod.

Tieto hodnoty vychádzajú z rozsiahlej medzinárodnej multicentrickej štúdie Hapo (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes), ktorá na veľkom súbore tehotných žien (23 316) sledovala vplyv glykémie na výskyt tehotenských a perinatálnych komplikácií. Po analýze výsledkov štúdie Hapo boli v roku 2010 Medzinárodnou asociáciou pre štúdium diabetu v tehotenstve (IADPSG) navrhnuté nové diagnostické kritériá pre GDM. Z nedávnej štúdie uskutočnenej vo VFN (analýza 2 565 výsledkov OGTT v rámci rutinného skríningu GDM v rokoch 2008- 2012) vyplynulo, že podľa pôvodných kritérií je teraz podchytená iba polovica tehotných, ktoré majú GDM podľa nových kritérií (52%), zatiaľ čo druhá polovica (48%) nie je diagnostikovaná. A naopak - až štvrtina žien (26%), ktoré majú cukrovku diagnostikovanou podľa pôvodných kritérií, je sledovaná zbytočne.

Video: Test na tehotenskú cukrovku (OGTT): Je to tak zlé?

Súvisiace články

Viac o správnom vykonávaní OGTT na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. Hapo štúdie: The Hapo Study Cooperative Research Group. Hyperglycemie and Adverse Pregnancy Outcomes. N Engl J Med. 2008; 358: 1991-2002
  2. Štúdia VFN: Alarmujúce výskyt gestačného diabetes mellitus pri použití existujúcich a nových medzinárodných diagnostických kritérií. Anderlová K, Krejčí H, Klusáčková P, et al. Alarmujúce výskyt gestačného diabetes mellitus pri použití existujúcich a nových medzinárodných diagnostických kritérií. Čes. Gynek. 2014; 79: 213-218
  3. © Depositphotos.com / [mehmetcan]
  • Oba textové zdroje sú dostupné aj na internete.
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s Ako sa správne prevádza OGTT u tehotných žien

Máš skúsenosť s Ako sa správne prevádza OGTT u tehotných žien?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť