Hudobná výchova

Hudobná výchova
Hudobná výchova patrí k povinným predmetom na základnej škole. Žiakom je ponúkaná v mnohých podobách - hranie na hudobné nástroje, sprievod pri hodinách, ako účasť sa svojím spevom na mestských alebo krajských súťažiach.

V inej podobe sa dá s hudobnou výchovou stretnúť aj v materskej škôlke, kedy detí spievajú, alebo tancujú na známe ľudové pesničky a riekanky. Pani učiteľky sprevádzajú deti hrou na hudobný nástroj. Tie šikovnejšie deti majú v ruke bubienok, triangel alebo tamburínu.

Hudobná výchova hrou

Hry počas hodín hudobnej výchovy by mali vyvíjať detský hudobný sluch, detskú tvorivosť a rytmické cítenie. Určite tiež fantáziu, zmysel pre humor a odvahu.

Hrou môže byť napr:

 • Hľadanie vecí a miesto prihorieva. Detí uberajú, alebo pridávajú na intenzite hlasu pri spievaní, zatiaľ čo niekto z nich hľadá skrytý predmet.
 • Deti môžu podľa tónov hádať pesničku.
 • Naučiť deti dirigovať ako dirigent veľkého orchestra a potom ich nechať, aby pomocou dirigovania viedli skupinku.
 • Vytvárať nové slová pre známu pesničku, hudbu zanechať rovnakú.

Hudobná náuka online

Hudobná výchova online formou znamená, že deti majú k dispozícii učebnice, alebo materiály k výučbe hudobnej výchovy na internete. Napr. noty, nevyhnutnú teóriu k hudobnej výchove či pesničky.

Hudobná výchova - noty

Noty sú tvorené hlavičkou, nožičkou a zástavkou. V hudobnej výchove sú usporiadané v notovej osnove, ktorá má 5 liniek a 4 medzery. Na začiatku notovej osnovy je umiestnený husľový kľúč. Noty, resp. hudobná abeceda má 7 tónov - C, D, E, F, G, A, H.

Noty sa podľa dĺžky delia na:

 • celé, ktoré trvajú 4 doby,
 • polové, ktoré trvajú 2 doby,
 • štvrťové, ktoré trvajú 1 dobu,
 • osminové, ktoré trvajú 1/2 doby.

Učebnice hudobnej výchovy

Na trhu je veľké množstvo učebníc pre predmet hudobnej výchovy na základných školách. K dispozícii sú spevníky, knihy s teóriou alebo CD s hudbou a karaoke texty. Učebnice môžu mať aj špeciálne zameranie na nejakú udalosť, napr. vianočné koledy.

Hudobná výchova v materskej škole

V škôlke sa deti zoznamujú s hudobnými nástrojmi, učia sa riekanky, básničky a pesničky. Pesničky sú sprevádzané väčšinou hrou pani učiteľky na klavír. Sprievod je zaistený na hudobných nástrojoch (väčšinou ide o orffovské alebo rytmické hudobné nástroje - triangel, činely, bubienky, zvončeky), ktoré obsluhujú deti.

Niektoré materské školy ponúkajú svojim žiakom tiež hudobné krúžky, napr. hru na flautu. Pri hre na flautu sa deti učia najprv správnemu dýchaniu, ktoré predchádza ochoreniam horných dýchacích ciest. Mladšie deti sa so zobcovou flautou len zoznamujú. Tí starší už na nej sprevádzajú program na besiedkach a vystúpeniach.

Video (CZ): Spievanie v škôlke

Hudobná výchova na základnej škole

Na základných školách býva predmet hudobná výchova vyučovaný v rozmedzí 1 hodiny týždenne. Hudobná výchova sprevádza žiakov od 1. do 9. triedy.

Hudobná výchova na základnej škole zoznamuje postupne žiakov s vokálnou, inštrumentálnou, pohybovou a počúvaciou činnosťou. Hudba vyvíja u žiakov cit a pochopenie hudby. Žiaci sú zapojení nielen do spievania, ale tiež do hovoreného a pohybového prejavu. Žiaci sa na hodine zapájajú tiež aktívnou hrou na hudobné nástroje.

Počúvaním rôznych žánrov hudby sú žiaci zapájaní v hodinách k analýzam počúvaných speváckych diel.

Video (CZ): Hudobná výchova na základnej škole

Súvisiace články

Viac o hudobnej výchove na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://rvp.cz/filtr-ZVGA-DC-1
 2. http://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=ZGAA
 3. http://www.ms-jizerska.estranky.cz/clanky/hudebni-trida/trida-se-zamerenim-na-hudebni-vychovu.html
 4. https://web.archive.org/web/20130919074801/http://www.hudebnivychova.cz/SesitZSukazka1dil.pdf
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s hudobnou výchovou

Máš skúsenosť s hudobnou výchovou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť