Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Jazykové štýly - hráme sa so svojim blogom

Nikto vám nemôže diktovať, akým štýlom budete viesť svoj blog a písať články. No každý správny bloger sa dokáže aspoň raz za čas zahrať na spisovateľa a zmeniť tón svojho hlasu. Prečo je to vhodné?

Pretože zmena rutiny a stereotypu vám udrží čitateľov a vzbudí v nich zvedavosť, dokážete sa cez iný štýl prispôsobiť téme, o ktorej chcete vierohodne rozprávať, a tak znieť uveriteľne. Alebo práve naopak, utvrdíte sa v štýle, v ktorom už tvoríte.

Predstavme si preto niekoľko štýlov a ich základné charakteristiky, ktoré v blogoch môžete využiť.

1. Začneme zľahka, a to hovorovým štýlom:

Stručne a jasne, je to jazyk bežnej komunikácie medzi ľuďmi. Má najmenej ustálenú podobu spomedzi všetkých štýlov a je spätý s každodenným životom. Pozor však na nárečia, žargón a slang, tie tam nepatria, pretože hovorový štýl je spisovný, zatiaľ čo ostatné spomenuté nie. Väčšina blogov vzniká práve v tomto štýle, pretože je pre blogerov najprirodzenejší. Aj keď je to štýl prevažne ústnej podoby, do blogu sa perfektne hodí, pretože čitateľovi niečo hovoríte bez okoľkov, priamo a konverzačne.

V tomto štýle je na mieste využívať priame oslovenia, výzvy, frazeologizmy a zaužívané príslovia.

Príklad: “Počkaj, Eva! Veď ty raz zistíš, čo je to mať tri deti. Aj na psa príde mráz.”

2. Umelecký štýl

Jeho dominantnou funkciou je estetickosť. Bohato využíva spisovné aj nespisovné slová, hrá sa s nimi, využíva synonymá, metaformy, prirovnania,… Je variabilný, neusporiadaný a na oko vyzerá, že nedodržiava žiadne pravidlá. Píšu sa ním básne, romány, či divadelné hry, no kto povedal, že ho nemôžete využiť vo svojom blogu? V umeleckom štýle je dovolené (takmer) všetko.

Príklad: “Sťa kameň bola jeho tvár, keď mu vyznala svoje krehké city”.

3. Odborný, náučný, vedecký štýl

Je to najobjektívnejší štýl zo všetkých. Vecne sprostredkúva vedecké informácie a poznatky. Zaznamenáva dôležité myšlienky, ktoré budú z vedeckého hľadiska pre ľudstvo ešte potrebné. Je zreteľný, zrozumiteľný, dlho plánovaný a väčšinou má rovnakú štruktúru.

No, čo ak máte vyštudovaný nejaký vedecký odbor, alebo v ňom pracujete a snažíte sa iným ženám sprostredkovať kvalitné vedecké informácie? Nuž, už váš blog nebude v ňom vedený, pretože by nezaujal bežnejšie čitateľa, no zachovajte aspoň termíny a pojmy.

Príklad: “Atopický ekzém/atopická dermatitída je zápal kože.”

4. Publicistický, novinársky štýl

Je to spôsob cieľavedomého výberu, usporiadania jazykových prostriedkov, ktoré slúžia na presnú a pohotovú informáciu verejnosti. Je veľmi prehľadný, aktuálny a objektívny. A môžete ho využiť aj na svojom blogu. Ak ste boli na zaujímavom podujatí alebo sprostredkúvate informácie “novinového” charakteru, tak je to na blogoch len a len vítané.

Veľmi veľa blogerov sa vyjadruje k témam politiky, hospodárstva, či ekonómie. No taktiež sú populárne aj interview s populárnymi osobnosťami, story, čo je akoby výpoveď svedka istej udalosti, glosa, komentár, recenzia, fejtón, reportáž, pamflet,… Tu máte toho na výber naozaj veľmi veľa.

Príklad: “Majka, ako sa zmenil tvoj život po low-cost cestovaní Indiou?”

5. Esejistický štýl

Subjektívno-objektívny štýl, ktorý sa vyznačuje ústnosťou, názornoťou, môže taktiež motivovať k nejakej akcii, ale predovšetkým komunikuje veľmi originálnym spôsobom. Má veľmi silnú estetickosť, je pútavý a čitateľmi aj vyhľadávaný.

Môžu to byť filozofické úvahy, články písané týmto štýlom sa môžu venovať jednej problematike alebo naopak, vyzerá, že je to zápis rôznych myšlienok, ktoré v konečnom dôsledku spolu súvisia.
Využíva nové slová, kontrasty, metaformy a je emocionálne zafarbený.

Príklad: “Dnes už človek, veru, nevie, či sa smiať či plakať, keď ráno vstane z postele. Ja to mám takto.”

V článku som vám opísala niekoľko základných jazykových štýlov, ktoré sa dajú rôznorodo kombinovať a meniť aj podľa potreby a účelu blogu. Každý zo štýlov si vyberá také slová zo slovnej zásoby, aby čitateľovi bolo hneď na prvý dojem jasné, o aký typ textu ide. Už si stačí len vyskúšať všetky a vybrať si taký, ktorý vám bude najviac vyhovovať.

Vaša moderátorka nugat.

Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti MK Blog Academy

Máš skúsenosť MK Blog Academy?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť