Zoznam skupín

Popis a ciele skupiny

Rady a skúsenosti ohľadom tvorby, udržiavania a zdobenia gelových nechtov.

Moderátori skupiny

Členovia (5043)

Zobraz všetkých členov

Pravidlá skupiny

Skupina slúži pre začiatočníčky , amatérky a profi......

Prísny zákaz predaja

Skupiny: Čo v nich (nie) je povolené?

Každá skupina má vlastné pravidlá. Presne tak, ako ich má aj naša stránka. Ktoré z nich sú dôležitejšie a čo sa môže a čo nie?

1. Predaj, nákup, výmena

Obchodovanie môže u nás prebiehať len v bazári. Záleží nám na tom, aby sme mali najbezpečnejší bazár. Obchody organizované mimo bazár nevieme kontrolovať, preto sú proti pravidlám. Nie je povolené na ne využívať verejné miesta stránky (fotoblogy, skupiny, fórum) ani internú poštu.

V prípade, že sa rozhodnete na to využívať súkromnú skupinu, do plnej miery za to zodpovedáte sami. Takto realizované obchody nebudú admini riešiť.

Ak dôjde k problému v obchode v niektorej zo skupín, je potrebné ho v nej aj vyriešiť. To znamená - opísať problém, označiť druhú stranu a informovať, že v skupine došlo k problému. Ak sa tak nestane, skupina bude zablokovaná.

Zodpovednosť za vzniknutý problém v skupine nesú aj moderátori. Práve oni majú svojimi zásahmi a príspevkami informovať o tom, čo sa v skupine môže a čo nie.

V prípade, že dôjde k problému v súkromnej skupine, vyhradzujeme si právo do nej vstúpiť. Stačí, že sme upozornení, že v nej prebieha nepovolený predaj. Nie je totiž povolené zneužívať ich na komerčné učely.

2. Propagovanie skupiny

Žiadna súkromná skupina nemôže byť propagovaná verejne. Súkromné skupiny sú totiž vytvorené pre jednoduchšiu komunikáciu blízkych osôb a tie skupinu propagovať nepotrebujú. V prípade, že to budú jej používatelia robiť opakovane, skupina bude zablokovaná.

3. Vylúčenie moderátora

Úlohou moderátora je snaha, aby sa skupina rozvíjala, bola príjemným miestom a dodržiavali sa v nej pravidlá. Moderátor je v skupine na to, aby jej slúžil. Preto nie je povolené presadzovať osobné záujmy a staviať ich nad záujmy skupiny. V prípade takého správania odoberáme používateľovi moderátorske právo. Robíme tak aj v prípade, že moderátor nepozastavuje nevhodné príspevky a v skupine sú porušované pravidlá našej stránky.

4. Nespokojnosť s predajcom

Vytváranie skupín zameraných na hodnotenia obchodov nie je povolené. Na vyjadrenie nespokojnosti s predajcom a upozornenie na jeho nezodpovednosť slúžia hodnotenia v bazári a diskusie vo fóre Čierna listina a Skúsenosti s predávajúcimi.

5. Chodí len špehovať

Je prirodzené, že skupiny obsahujú množstvo členov, ktorí obsah netvoria, ale len konzumujú. A nech ktokoľvek navštevuje akékoľvek skupiny, bez jeho viditeľných aktivít sa nedá určiť jeho motivácia. Zo žiadnej skupiny preto takéto osoby nebudú odstránené. Sme za voľnosť na stránke.

Riešením je vytvorenie súkromnej skupiny alebo pravidlo, že každý nový člen sa musí predstaviť.

DODATOK: Nie je povolené vynášať príspevky zo skupín a uverejňovať ich v iných. V takomto prípade je danému používateľovi odobrané členstvo v skupine.

6. Odbočenie od témy

Pravidlá skupiny platia rovnako pre moderátorov aj členov. Môže sa stať, že niekto odbáča od témy kvôli tomu, lebo nepochopil pravidlá skupiny. Vtedy je namieste ozrejmiť pravidlá skupiny znovu verejne. Členovia pribúdajú stále noví a skupiny sa vyvíjajú. Preto treba strážiť, aby skupiny neodbáčali od svojho zamerania.