Zásady ochrany osobných údajov

Vážime si Tvoju dôveru, ktorú nám dávaš, pri poskytovaní Tvojich osobných údajov. Tvoje osobné údaje sa preto snažíme používať spôsobom, ktorý je férový a transparentný. Záleží nám na tom, aby si rozumel/a tomu, ako budú Tvoje údaje použité a vedel/a zvážiť ich poskytnutie. Tieto Zásady ochrany osobných údajov Ti vysvetlia, ako budú Tvoje osobné údaje, ktoré Nám poskytuješ používaním Našej Internetovej stránky spracovávané a chránené, a taktiež aké sú v súvislosti s tým Tvoje možnosti.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa považujú za splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa – spoločnosti Modrý koník s.r.o., so sídlom Špaldová 16, 821 06 Bratislava, IČO: 44068212, IČ DPH: SK2022579471, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51370/B, vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných podmienok používania a primerane sa na ne vzťahujú ich ustanovenia. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v týchto Zásadách, majú význam, ktorý im bol pripísaný vo Všeobecných podmienkach používania.

1. Úvod

Účelom Našej Internetovej stránky je umožniť Tebe a Ostatným užívateľom komunikovať verejne alebo v uzavretých skupinách, zverejniť a rozšíriť na internete svoj názor a skúsenosti, ako aj spropagovať občiansku inzerciu a ponúknuť relevantné komerčné informácie. Našim zámerom a očakávaním je, že maminy budú mať možnosť navzájom si počas tehotenstva a rodičovstva pomáhať a prežiť toto obdobie vo väčšej fyzickej aj psychickej pohode.

Internet je verejný priestor, niečo ako ulica. Čo raz povieš, už ťažko vziať späť, iní to mohli počuť. Preto je Tvoje slobodné rozhodnutie čo povieš a čo nie. Slobodné rozhodnutia majú aj svoje následky. Najdôležitejšie je, aby Tvoje konanie bolo prínosné pre Teba ako aj pre ostatných.

2. Údaje, ktoré spracúvame

2.1 Registračné a profilové údaje

Pri Tvojej registrácii na Našej Internetovej stránke od Teba budeme požadovať Tvoje prihlasovacie meno (ľubovoľnú prezývku, ktorú si vymyslíš) a heslo, emailovú adresu a telefónne číslo. V určitých prípadoch (napr. zverejnenie inzerátu) od Teba budeme požadovať aj ďalšie údaje, napr. lokalitu za účelom predaja tovaru v bazári. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na plné poskytovanie Služieb na Internetovej stránke. Aj bez registrácie, t.j. poskytnutia týchto údajov si však môžeš Internetovú stránku prehliadať, nemôžeš ale využívať všetky Služby na Internetovej stránke, ktoré ponúkame, najmä nemôžeš komunikovať s ostatnými používateľmi a vytvárať a zverejňovať na Internetovej stránke vlastný obsah.

Pri Používaní Internetovej stránky si vo Svojom profile, ktorý Ti Registráciou vytvoríme, môžeš, ale nemusíš uviesť nasledovné údaje: pohlavie, dátum narodenia, bydlisko, fotografiu, svoju prezentáciu, stav (rodinný alebo osobný), meno, vek a fotografiu rodinného príslušníka a pod. Uvedenie niektorých údajov je predpokladom na poskytovanie našej Služby zasielania informačného newslettra, napr. údaj o tehotenstve resp. údaj o predpokladanom dátume pôrodu na zasielanie newslettra o tehotenstve a vývoji dieťaťa. Na zasielanie informačného newslettra sa môžeš prihlásiť aj bez registrácie na Našej Internetovej stránke (bližšie podmienky stanovuje čl. 2.3 nižšie).
Upozorňujeme Ťa, že niektoré z uvedených údajov (napr. tehotenstvo) sa považujú za tzv. citlivé osobné údaje.

2.2 Údaje v Príspevkoch

Ďalšie údaje môžeš, ale nemusíš, poskytnúť ich zverejnením na Internetovej stránke v diskusiách, blogoch, komentároch, atď. Niektoré z údajov v Tvojich Príspevkoch môžu mať charakter osobného údaju, preto, prosím, ber na vedomie riziko ich zneužitia v prípade, ak sa rozhodneš ich zverejniť na Internetovej stránke.

Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré zverejňuješ na Internetovej stránke a/alebo poskytuješ iným osobám prostredníctvom internetu a e-mailových správ. Zároveň nenesieme zodpovednosť ani za ich kontrolu a to, ako používajú Tvoje údaje získané od Teba Ostatní. Preto by si mal/a byť opatrný/á pri výbere údajov, ktoré poskytneš prostredníctvom Internetovej stránky.

2.3 Informačný newsletter

Na Našej internetovej stránke ponúkame Službu zasielania informačného newslettra, na ktorú sa môžeš prihlásiť aj bez registrácie na Našej Internetovej stránke. Keďže táto Služba je určená pre konkrétnu skupinu používateľov, môžeme pri Tvojom prihlasovaní do tejto Služby od Teba požadovať okrem emailovej adresy aj ďalšie osobné údaje – napr. týždeň tehotenstva resp. iné údaje na zistenie termínu pôrodu pre newsletter o tehotenstve a vývoji dieťaťa.

2.4 Užívateľské údaje

Aj pri bežnom prehliadaní Našej Internetovej stránky bez registrácie a/alebo prihlásenia zhromažďujeme rôzne technické informácie od návštevníkov, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov, ako napr. weblogy, cookies, atď. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Našej Internetovej stránky, zahŕňajú najmä:

 • prehliadač, ktorý používaš,
 • internetovú adresu, z ktorej si sa pripojil/a na Našu Internetovú stránku,
 • operačný systém Tvojho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu a pod.),
 • Tvoje Používanie Našej Internetovej stránky.

Tieto údaje sú pre nás technicky nutné, aby sme Ti mohli Našu Internetovú stránku zobrazovať, zaistiť jej stabilitu a bezpečnosť a prispôsobiť jej obsah Tvojim aktuálnym potrebám.

Viac o cookies a o tom, ako ich môžeš nastaviť alebo vypnúť, sa dočítaš v sekcii Cookie pravidlá.

Na anonymné meranie návštevnosti Našej Internetovej stránky používame štandardné riešenia:

3. Ako môžeme Tvoje údaje použiť

3.1 Poskytovanie Služby

Údaje, ktoré Nám poskytneš, spracúvame primárne za účelom poskytovania samotnej Služby na Internetovej stránke na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (t.j. opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a následné plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba), čo zahŕňa najmä:

 • umožnenie Tvojej komunikácie na Internetovej stránke s Ostatnými užívateľmi a jej plnohodnotného Používania,
 • založenie, vedenie a správa Tvojho profilu na Internetovej stránke, ktorý Ti Registráciou vytvoríme,
 • zadávanie Tvojich inzerátov do bazára a vyhľadávanie v ponukách bazára,
 • informovanie o aktivite na Internetovej stránke, ktorá sa Ťa týka (napr. odpoveď na Tvoj inzerát, Tvoju otázku, novú prišlú správu a pod.),
 • zasielanie informačného newslettra o tehotenstve a vývoji dieťaťa na základe údajov, ktoré si zadala vo Svojom profile na Našej Internetovej stránke alebo pri prihlásení do tejto Služby.

3.2 Vylepšovanie Internetovej stránky, ochrana užívateľov aj Nás

Keďže máme oprávnený záujem na vylepšovaní Našej Internetovej stránky, udržaní Nášho vzťahu s Tebou a ochrane Teba aj ďalších užívateľov Internetovej stránky, Tvoje údaje využívame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (t.j. oprávnený záujem prevádzkovateľa) aj na nasledovné účely:

 • zlepšovanie dizajnu Internetovej stránky a optimalizáciu jej obsahu, funkcií a Služieb, ktoré poskytuje,
 • informovanie o Našich nových produktoch a službách,
 • informovanie o zmenách na Internetovej stránke, podmienok jej používania, týchto Zásad ochrany osobných údajov a iných podmienok, ktoré sa týkajú Našej Internetovej stránky,
 • dohľad nad zákonnými a etickými požiadavkami vzťahujúcimi sa na obsah zverejňovaných Príspevkov užívateľov Internetovej stránky,
 • presadenie Našich podmienok používania Internetovej stránky a odhaľovanie ich porušení,
 • zistenie, zabránenie alebo riešenie podvodu a iného protiprávneho konania na Internetovej stránke, vrátane použitia na účely vyšetrovania a stíhania príslušnými orgánmi (t.j. preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Do Tvojej poštovej schránky na Internetovej stránke Ti preto budeme posielať novinky a oznámenia ohľadom fungovania a aktualizácie Internetovej stránky ako aj oznámenia súvisiace s Tvojim Používaním Internetovej stránky (napr. upozornenia na porušenie Podmienok používania a pod.).

3.3 Marketing

Reklama na Internetovej stránke

Súčasťou našej Internetovej stránky sú aj reklamné ponuky od tretích osôb. Keďže máme oprávnený záujem poskytovať také reklamy, ktoré sú pre Teba relevantné, zaujímavé a osobné, Tvoje údaje využívame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (t.j. oprávnený záujem prevádzkovateľa) aj na nasledovné účely:

 • monitorovanie Tvojej aktivity počas Používania Internetovej stránky,
 • prieskum Tvojho správania sa na Internetovej stránke a jej Používania Tebou,
 • zobrazovanie cielenej reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie a jej prípadné zasielanie do Tvojej poštovej schránky na Internetovej stránke,
 • meranie a vyhodnocovanie efektivity reklamy.

Aby sme mohli zobrazovať reklamu, musíme byť súčasťou oficiálnych reklamných sietí. Ide o serióznych partnerov, ktorí majú iba informácie o Tvojom prehliadači (t.j. nevedia kto si ako fyzická osoba) a sú pod medzinárodným drobnohľadom. Jedná sa o tieto spoločnosti (uvádzame aj nástroje na vypnutie personalizovanej reklamy):

Svoje nastavenia pre všetky ostatné reklamné siete, aj tie, ktoré na Modrom koníku nenájdeš, si vieš prezrieť na stránke YourOnlineChoices.

Marketingový newsletter

Za účelom ponuky tovarov a služieb, ktoré by Ťa mohli zaujímať a sú podobné Nami poskytovaným Službám, Ti môžeme zasielať marketingový newsletter – pravidelné a/alebo príležitostné reklamné emaily. Zasielanie reklamných emailov vykonávame na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (t.j. oprávnený záujem prevádzkovateľa). Odber reklamných emailov môžeš jednoducho zrušiť kliknutím na príslušný odkaz v každom takom emaile. Ak to nie je možné, učiníš tak zaslaním žiadosti cez kontaktný formulár.

3.4 Účasť v reklamnej aktivite

V prípade, že sa zapojíš do reklamnej aktivity ponúkanej na Našej Internetovej stránke, spracúvame Tvoje osobné údaje na nasledovné účely:

 • Súťaž – účasť v súťaži, vyhodnotenie výsledkov súťaže a doručenie výhry výherkyni,
 • Skúsenosti so značkou – doručenie testovacieho výrobku, komunikácia ohľadom spôsobu testovania a zverejňovania skúseností na Našej Internetovej stránke,

Právnym základom spracúvania Tvojich osobných údajov na vyššie uvedené účely je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba príp. opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

4. Ako dlho údaje uchovávame

4.1 Doba uchovávania

Tvoje Registračné a profilové údaje spracúvame po dobu trvania Tvojej Registrácie na Našej Internetovej stránke. Berieš na vedomie, že na prípadné zistenie alebo riešenie protiprávneho konania na našej Internetovej stránke a ochranu Ostatných užívateľov (preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) si uchovávame zálohovanú kópiu Tvojich údajov v Našom systéme (nie je viditeľná pre verejnosť) ešte po dobu 3 rokov od skončenia Tvojej Registrácie.

Spracúvanie Registračných a profilových údajov, môžeš kedykoľvek ukončiť, a to tak, že zrušíš Tvoju Registráciu na Našej Internetovej stránke v sekcii „Nastavenia“ – t.j. odstúpiš od zmluvy v zmysle Všeobecných podmienok používania; to bude mať za následok vymazanie osobných údajov z Tvojho profilu na Našej Internetovej stránke – údaje nebudú verejne dostupné. Texty Príspevkov zostávajú na Našej Internetovej stránke, keďže je to podstata celej Služby, ktorú poskytujeme. Počas trvania Tvojej registrácie máš však možnosť odstrániť Tvoje Príspevky zo zobrazovania na Našej Internetovej stránke.

4.2 Odvolanie súhlasu

Osobné údaje, ktorých spracúvanie je založené na Tvojom súhlase, uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu. V prípade odvolania súhlasu okamžite ukončíme spracúvanie príslušných osobných údajov a vymažeme ich, ak nebude existovať iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

5. Poskytovanie a zverejňovanie údajov

Tvoje osobné údaje spracúvame aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú najmä osoby poskytujúce služby:

 • Webhostingu
 • správy obsahu Internetovej stránky,
 • vývoja Internetovej stránky
 • vyhodnocovania návštevnosti a využívania funkcií Internetovej stránky
 • zabezpečujúce doručenie výhry, tovaru (kuriérske služby)
 • rozosielania newslettrov

Anonymizované údaje (t.j. údaje bez možnosti identifikovať konkrétnu osobu) zdieľame s reklamnými sieťami (ako je uvedené v bode 3.3 vyššie) a tiež s poskytovateľmi štatistických meraní.

Niektorí dodávatelia, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní Služieb na Našej Internetovej Stránke, spracúvajú osobné údaje aj v tretích krajinách (mimo Európskej únie), najmä v USA. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu osobných údajov ako sú platné u nás resp. v Európskej únii. V takýchto prípadoch však zabezpečíme, aby akýkoľvek prenos Tvojich osobných údajov podliehal primeraným bezpečnostným opatreniam a aby spracúvanie Tvojich osobných údajov bolo vykonávané v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Konkrétne opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany osobných údajov závisia od podmienok spolupráce s dodávateľmi z tretích krajín.

Vzhľadom na to, že úroveň ochrany osobných údajov v rámci členských štátov EÚ bola zosúladená prijatím GDPR, Tvoje osobné údaje budú v prípade takéhoto prenosu primerane chránené.

Tvoje Príspevky, ktoré si zverejnil/a na Našej Internetovej stránke, môžu byť zhromažďované internetovými vyhľadávačmi, ako napr. Google. Môžeš tiež povoliť prístup aj iným stránkam, ako napr. Facebook, aby mali prístup a zverejnili na ich stránke niektorý z Tvojich údajov, a to vrátane Tvojich Príspevkov na Internetovej stránke.

6. Bezpečnosť osobných údajov

6.1 Bezpečnostné opatrenia

Zaväzujeme sa riadne uchovávať všetky osobné a iné údaje, ktoré si Nám poskytol, a to v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. So všetkými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým GDPR.

Máme niekoľko úrovní zabezpečenia Našej Internetovej stránky. Zaviedli sme softvérové a hardvérové zabezpečenia, vrátane brány firewall a šifrovanie dát určených k ochrane Tvojich osobných údajov pred neoprávneným prístupom. Avšak, aj napriek Našej snahe, žiadny systém neposkytuje úplnú záruku, že nikdy nepríde k neoprávnenému prístupu k Tvojim osobným údajom. Tvoje Používanie tejto Internetovej stránky preto znamená, že si ochotná/ý prijať toto riziko.

6.2 Naša zodpovednosť

Na Našej Internetovej stránke môžeš uverejniť a zdieľať rôzne osobné údaje (napr. ich uvedením v Tvojom profile) a iný obsah vo forme Príspevkov (fotografie, atď.). V takomto prípade budú takéto Tvoje údaje a Príspevky prístupné Ostatným (budú verejne dostupné) a My nemáme žiadnu kontrolu a zodpovednosť za to, ako Niekto iný môže využívať Tvoje údaje a Príspevky. Ochrana podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov sa preto na ne vzťahuje len v miere, ktorú je od Nás rozumné požadovať.

6.3 Odkazy na iné stránky

Naša Internetová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Nie sme zodpovední za informácie na týchto stránkach, ani za služby alebo výrobky, ktoré ponúkajú. Používanie týchto webových stránok, vrátane poskytovania osobných údajov, je na Tvoje vlastné riziko. Odporúčame preto, aby si si skontroloval/a pravidlá ochrany osobných údajov (a prípadne aj ďalšie podmienky) týchto webových stránok ešte pred ich prvým použitím.

7. Tvoje práva a možnosti

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Tebe spracúvame, máš nižšie uvedené práva a možnosti. Ak chceš niektorú z týchto možností využiť, kontaktuj Nás.

7.1 Právo na prístup k údajom

Môžeš nás požiadať o potvrdenie o tom, či Tvoje osobné údaje spracúvame, a prístup k nim v zmysle článku 15 GDPR.

7.2 Právo na opravu a doplnenie údajov

Osobné údaje v Tvojom profile na Našej Internetovej stránke môžeš kedykoľvek opraviť, doplniť a aktualizovať v časti „Nastavenia“. Odporúčame Ti tak urobiť pri každej ich zmene. Ak máš problém s aktualizáciou Tvojich údajov, kontaktuj Nás.

7.3 Právo na vymazanie

Vymazanie Tvojich osobných údajov, môžeš dosiahnuť ak je splnený niektorý z dôvodov podľa článku 17 GDPR.

7.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Ďalej, môžeš požiadať o obmedzenie spracúvania Tvojich osobných údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR.

7.5 Právo na prenosnosť

Tvoje údaje, ktoré si Nám poskytol pre účely plnenia zmluvy alebo na základe Tvojho súhlasu, a ktoré spracúvame automatizovanými prostriedkami, môžeš nechať preniesť do inej organizácie, pokiaľ je to technicky možné.

7.6 Právo namietať

Môžeš namietať z dôvodov týkajúcich sa Tvojej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu. V prípade takejto námietky prestaneme Tvoje osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebude daný nevyhnutný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Môžeš tiež namietať proti spracúvaniu Tvojich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. V prípade takejto námietky prestaneme Tvoje osobné údaje na také účely spracúvať.

7.7 Právo podať sťažnosť

Ak máš pocit, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môžeš podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava ( www.dataprotection.gov.sk ).

8. Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade právnych alebo technologických zmien, alebo ak sme pridali nové funkcie Internetovej stránky alebo zmenili existujúce). O zmene týchto Zásad ochrany osobných údajov, ktoré sa dotknú Tvojich práv a povinností, Ťa budeme informovať zaslaním oznámenia do Tvojej poštovej schránky na Internetovej stránke.

Najnovšia a aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na Internetovej stránke aj s dátumom jej účinnosti. Používaním Našej Internetovej stránky po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že si sa oboznámil so zmenou Zásad ochrany osobných údajov a s ich aktuálnou verziou platnou v čase Používania Internetovej stránky.

Posledná revízia: 2.5.2023

9. Kontakt

Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, prosím, kontaktuj Nás.