Knihy: predám - kúpim

Popis a pravidlá

Skupina je určená na predaj, kúpu a darovanie kníh. Neslúži na ich výmenu (na to sú určené iné skupiny), predaj e-kníh a časopisov. Moderátorkami skupiny sú danculka25, 10zabka a tana_v. Vitajte, obchodíkujte a hlavne čítajte :-) 1. Každý príspevok označte mriežkou: #predam #kupim #darujem ***Iné označenia prosím NEPOUŽÍVAJTE, nech stránka zostane prehľadnou pre všetkých.*** V skupine nie je povolená výmena kníh. 2. V jednom príspevku môže byť pridaných maximálne 5 kníh, určených na predaj. Každá kniha, určená na predaj, musí mať kvôli prehľadnosti vlastnú fotografiu. Jedinou možnou výnimkou, kedy na jednej fotografii môže byť pridaných viac kníh, môže byť skutočnosť, že knihy spolu súvisia (napr. viac častí románu). V tom prípade sa môžu predať len spolu (nie ich jednotlivé časti), cena bude platná a nemenná za všetky časti kníh, ktoré sú na fotografii. Každá z vás určite vie, ktoré knihy spolu súvisia a ktoré sú len od toho istého autora. Ak pridávate viac príspevkov, v ktorých ponúkate knihy na predaj, dodržte prosím počet 5 kníh v jednom príspevku a nepridávajte zbytočne príspevky s menej knihami, pokiaľ je počet kníh deliteľný číslicou 5. Nespamujte prosím plochu viacerými príspevkami, v ktorých pridáte len jednu knihu. V prípade, že bude v príspevku pridaných viac ako 5 kníh, učených na predaj, prípadne viac kníh na jednej fotografii, budete na to moderátorkami upozornené a príspevok bude pozastavený! Počet kníh, ktoré chcete kúpiť, nie je v príspevku obmedzený množstvom 5 kníh. ***POZOR*** Ak máte pozastavený príspevok, nepridávajte prosím ďalší, kým si ho nezmažete. Ak ste zmazali IP o pozastavenom príspevku, požiadajte o jeho odstopnutie v skupine, kde si ho zmažete, inak vám budú pozastavené aj vaše ostatné pridané príspevky a po troch vyzvaniach v skupine bude zo skupiny vylúčení. 3. Všetky knihy musia mať odfotografované obaly SPREDU. 4. Každá kniha môže byť ponúknutá len v JEDNOM príspevku, nie vo viacerých naraz. 5. Ku knihám určeným na predaj nezabudnite napísať CENU BEZ POŠTOVNÉHO. Poštovné uveďte prosím v komentári. Odporúčanie: Nedávajte zbytočne vysoké ceny kníh, nakoľko k predaju treba pripočítať aj poštovné. Dbajte o to, aby bola cena pre kupujúceho zaujímavá a nie príliš vysoká. 6. V prípade záujmu o predávanú knihu záujemca napíše pod FOTKU knihy (nie pod celý príspevok!) označenie: #zaujem a fotka knihy nebude autorom príspevku zmazaná do konca prebehnutia obchodu. 7. Predané knihy po uskutočnení obchodu prosím ZMAŽTE. 8. Každý príspevok, v ktorom predávate knihy, musí mať pridané REÁLNE fotografie knihy, nie stiahnutý obrázok z netu. Nepridávajte link, v ktorom ponúkate knihy na predaj a neuvádzajte, že knihy predávate aj v bazáriku, príspevok bude pozastavený! Jedinou výnimkou, kedy môžete pridať link, je darovanie kníh. 9. Príspevok môžete mať na ploche skupiny 1 mesiac. Po uplynutí tohto času ho zmažte (prípadne pridajte znova), inak budete moderátorkami upozornené a príspevok pozastavený! 10. Za priebeh vašich obchodov moderátorky neručia. 11. Prosíme NEĎAKOVAŤ za prijatie do skupiny.