Pandora

Popis a pravidlá

Korálky PANDORA už oslovili milióny žien po celom svete. Náramok PANDORA má nesmiernu variabilitu a je vždy iný, jedinečný ako jeho majiteľka. Vítame Vás v skupine, ktorá je určená na nekomerčný predaj, výmenu a poradenstvo ohľadne šperkov značky Pandora. 1. V skupine sa môžu predávať, vymieňať a zháňať výlučne originálne šperky Pandora alebo reklamné predmety Pandora (ďalej aj ako „Pandora“). 2. Komunikujeme a radíme si iba ohľadne originálnej Pandory. 3. V skupine sa voči sebe správame slušne, pričom si môžeme tykať. 4. V skupine si navzájom pomáhame a Pandoru nepredávame za účelom podnikania a dosahovania zisku; za zisk sa nepovažuje suma z predaju reklamného predmetu Pandory. 5. Predaj Pandory odporúčame realizovať prostredníctvom bazáru na Modrom koníkovi, nakoľko v kompetencii a právomoci moderátorov nie je riešenie sporov medzi predávajúcou a kupujúcou. 6. Každý príspevok musí byť označený # (ako napríklad #predam, #vymenim, #kupim, #moja_Pandora, #dakujem, #odporucam, #neodporucam ). 7. Príspevok o predaji alebo výmene musí obsahovať čo najpresnejší popis stavu Pandory (vrátane akýchkoľvek vád alebo poškodení), aspoň jednu reálnu fotku Pandory, kúpnu cenu a info o doklade o kúpe (bločku, alebo faktúre). 8. Obsahovo totožný príspevok môže člen skupiny opätovne zverejniť až po vymazaní predchádzajúceho príspevku a po uplynutí jedného týždňa od posledného zverejnenia predchádzajúceho príspevku. 9. Neaktuálne príspevky musia byť bezodkladne vymazané potom, čo nastane dôvod ich neaktuálnosti (napríklad po úspešnom predaji, výmene). 10. Príspevok o predaji, výmene alebo dopyte Pandory musí byť vymazaný mesiac po jeho zverejnení. Takýto príspevok môže byť znovu nahratý a zverejnený. 11. Za prvého záujemcu o kúpu alebo výmenu Pandory sa považuje člen skupiny, ktorý ako prvý prejaví záujem o kúpu alebo výmenu v komentári pod príspevkom. Za prvého záujemcu sa nepovažuje člen skupiny, ktorý napíše súkromnú (internú) správu. 12. Člen skupiny, ktorý prejavil záujem o predaj, výmenu alebo kúpu Pandory (ďalej aj ako „obchod“) musí obratom a najneskôr v ten istý deň informovať druhého člena skupiny, že si rozmyslel takýto obchod. V prípade predaju je toto oznámenie uskutočnené predávajúcim možné iba do okamihu oznámenia podkladov k platbe. V prípade výmeny je toto oznámenie možné iba do okamihu odoslania zásielky druhým členom skupiny. Člen skupiny, ktorý stratil záujem o obchod je povinný nahradiť už vzniknuté primerané náklady spojené so zabalením zásielky (cena obálky). 13. V prípade, ak do troch pracovných dní po zaslaní podkladov k platbe nedôjde k pripísaniu peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, a to bez akéhokoľvek odôvodnenia, je predávajúci oprávnený opätovne ponúknuť Pandoru na predaj v skupine a povinný nahrať do skupiny príspevok „neodporucam“. 14. Členovia skupiny uskutočňujúci obchod sú povinní sa navzájom bezodkladne informovať o odoslaní a prijatí platby, odoslaní a doručení Pandorou. 15. V prípade nákupu Pandory na požiadanie (najmä v prípade nákupu nezohnateľnej Pandory, nákupu v zahraničí alebo nákupu pri špeciálnych akciách) môže byť ku kúpnej cene Pandory a k poštovnému poplatku pripočítaný paušálny poplatok vo výške 2€ za prvý kus Pandory a 1€ za každý ďalší kus Pandory v rámci tej istej objednávky na požiadanie. 16. Moderátor môže pozastaviť príspevok porušujúci pravidlá skupiny. 17. Člen skupiny môže byť vylúčený v prípade opakovaného porušenia pravidiel skupiny po predchádzajúcom upozornení moderátorom skupiny. 18. Člen skupiny bude vylúčený v prípade závažného porušenia pravidiel skupiny, ako napríklad v prípade preukázaného predaju napodobneniny Pandory a v prípade obzvlášť vulgárneho správania voči členovi skupiny. 19. V skupine nie sú povolené aukcie. 20. Pre prijatie do skupiny je podmienkou registrácia na MK min. 6. mesiacov z dôvodu zabezpečenia dôveryhodnosti. 1xpozor pecenany. mackos: 1. #pozor za nerešpektovanie upozornenia moderátorky. 2. #pozor za vulgárne vyjadrovanie a aroganciu. 1x #pozor extunc za neseriozne jednanie.