Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Je lepšia darovacia zmluva na pozemok alebo kúpna zmluva za 1 euro?

Zodpovedané
20. máj 2021

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom zmlúv.

Je lepšia darovacia zmluva na pozemok alebo kúpna zmluva za 1 euro?

Čo všetko treba k žiadosti o vyňatie pozemku z poľnohospodárskej pôdy na katastri?

Druh pozemku - trvalý trávny porast.

Spôsob využívania pozemku - pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast.

Umiestnenie pozemku - pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Ďakujem

Dobrý deň,

či je vhodnejšie riešiť darovaciu alebo kúpnu zmluvu je určite otázka na právnika. Ja nie som moc fanúšik kúpnych zmlúv za 1 euro. To ale neznamená, že by to nebolo pre Vás vhodné riešenie. V tejto veci sa obráťte na právnika, ktorý to vie určite lepšie posúdiť.

Predpokladám, že vyňatie chcete riešiť pre účely výstavby. Aktuálne si tiež ideme stavať dom na takomto pozemku a potrebovali sme pod stavbu vyňať.

Potrebovali sme predložiť projektovú dokumentáciu, bilanciu z krivky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy na jej hospodárne využitie, list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy (to by si mali vedieť na úrade asi aj elektronicky), geometrický plán plôch (overený katastrom), ktoré potrebujete vyňať, potvrdenie o bonitovanej pôdnoekologickej jednotky, územnoplánovaciu informáciu. Možno aj oznámenie o spojení územného a stavebného konania.

Najlepšie urobíte, ak sa pôjdete poradiť na pozemkový a lesný odbor, pod ktorý prislúcha pozemok. Tam Vás nasmerujú, kde čo vybavíte.

Pekný deň


Ing. Michal Ducký
www.finporadna.sk
email: posta@finporadna.sk
tel: 0901 923 111