Je možné úver zmeniť a uviesť manžela ako spoludlžníka v banke?

Zodpovedané
Peniaze
5. jún 2020

Dobrý deň,

za slobodna som si vzala úver na byt. Po svadbe do neho začal investovať aj manžel.

Je možné úver zmeniť a uviesť ho ako spoludlžníka v banke?

Čo to obnáša?

Ak by sme chceli spraviť mimoriadnu splátku, je lepšie to spraviť pred alebo po zmene úverovej zmluvy, ktorá by bola už na nás oboch?

Ďakujem

Dobrý deň,

hypotéka, resp. aj iný úver, umožňuje v tomto prípade, aby manžel vstúpil do úverového vzťahu. Treba požiadať v banke, kde je úver vedený, o zmenu zmluvných podmienok - pridanie spoludlžníka. Úkon býva obvykle spoplatnený podľa aktuálneho cenníka banky.

Banka Vás tiež bude informovať, aké dokumenty je potrebné predložiť - určite občianske preukazy, môže si vyžiadať aj potvrdenia o príjme a iné - podľa konkrétnej situácie. Keď predložíte doklady, banka obvykle do 30 dní vydá stanovisko. Ak bude všetko v poriadku, podpíšu sa dodatky k úverovým zmluvám. Podpisom dodatkov sa manžel stane spoludlžníkom na úvere.

Keďže ste kúpu bytu riešili pred svadbou, nehnuteľnosť nie je v spoločnom bezpodielovom vlastníctve. Ak to chcete doriešiť kompletne, bude potrebné aj toto ošetriť. Po konzultácii s právnikom by to malo ísť aj darovacou zmluvou, keďže predpokladám, že byt je vo Vašom výlučnom vlastníctve. Manžel tak bude nielen na úvere, ale aj spoluvlastníkom nehnuteľnosti.

Čo sa týka mimoriadneho vkladu, záleží na Vás, či chcete, aby tento spoločný mimoriadny vklad bol tiež vložený do spoločnej hypotéky k spoločnej nehnuteľnosti. A teda akoby nerozdielne a preukázateľne sa na tom všetkom budete podieľať obaja. Ak vám dvom na týchto právnych “drobnostiach” až tak nezáleží, chcete mať hlavne znížené splátky čím skôr a o niečo menej zaplatiť na úrokoch, urobte vklad kľudne aj pred zmenami.

Pekný deň


Ing. Michal Ducký
www.finporadna.sk
email: posta@finporadna.sk
tel: 0901 923 111