Je povinnosť pri predaji nehnuteľnosti podať daňové priznanie?

Zodpovedané
31. máj 2021

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom predaja nehnuteľnosti. Moja mama a jej dve sestry nadobudli dom po svojej mame dedením vo februári 2018. Teraz po babičkinej smrti idú dom predať.

Majú povinnosť podať daňové priznanie a budu musieť platiť daň z predaja nehnuteľnosti?

Ďakujem

Dobrý deň,

celkom fajn je to zhrnuté aj na tomto webe finančnej správy - https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/zivotn.... Sú tam aj rôzne reálne príklady.

Pri dedení a potrebe následne riešiť danenie príjmov sú dôležité tieto informácie:

  • Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov).


  • Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením v nepriamom rade, napr. po sestre, bratovi, ujovi, by bol oslobodený až po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy nadobudol takúto nehnuteľnosť do vlastníctva dedič (§ 9 ods. 1 písm. a) zákona). Podľa Občianskeho zákonníka sa vlastníctvo pri dedení nadobúda smrťou poručiteľa, t. j. nie až vkladom do katastra nehnuteľností ako pri zmluvnom prevode nehnuteľnosti.


Ak som to dobre pochopil, tak vo Vašom prípade ide o dedenie v priamom rade a teda ak už uplynulo 5 rokov odo dňa, kedy vlastníctvo preukázateľne nadobudla Vaša zosnulá babička, tak je od dane oslobodený.

Viete si to overiť aj cez finančnú správu napriamo. Možností komunikácie je viacero, môžete aj telefonicky - 048/43 17 222.

Pekný deň


Ing. Michal Ducký
web a blog: www.finporadna.sk
email: posta@finporadna.sk