Bude mi vyplácaný čiastočný invalidný dôchodok pri poberaní dávok v nezamestnanosti?

Zodpovedané
19. apr 2024

Dobrý deň,

rada by som sa informovala.

Bude mi vyplácaný čiastočný invalidný dôchodok pri poberaní dávok v nezamestnanosti?

Môžem v tej dobe už požiadať súčasne o dôchodok, na ktorý mám nárok?

Pracujem už 40 rokov.

Ďakujem

Dobrý deň,

nárok na dávku v nezamestnanosti môže vzniknúť aj osobe, ktorá je poberateľom invalidného dôchodku, ak pokles jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť neprekročí 70%. Záleží od toho, aké máte % poklesu vykonávať zárobkovú činnosť.

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.


S prianím pekného dňa,
Lenka