Mám nárok aspoň na príplatok k prídavku na dieťa?

Zodpovedané
6. feb 2023

Dobrý deň,

som na plnom invalidnom dôchodku, mám 80% postihnutie. Mám 12-ročného syna, nepoberám na neho daňový bonus. S manželom nežijem v spoločnej domácnosti už 11 rokov, ale ani on nepoberá na syna daňový bonus. Privyrábam si upratovaním na dohodu. Mesačne zarobím 90 eur.

Mám nárok aspoň na príplatok k prídavku na dieťa?

Ďakujem

Dobrý deň,

podľa môjho názoru nie, ak máte zárobkovú činnosť.

Nárok na príplatok k prídavku na dieťa má osoba, ktorej vznikol nárok na prídavok na dieťa vtedy, ak súčasne:

  • Je poberateľom dôchodku (starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, obdobnej dávky v inom členskom štáte) alebo peňažného príspevku na opatrovanie.
  • Nevykonáva zárobkovú činnosť a zárobkovú činnosť nevykonáva ani ďalšia fyzická osoba, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.
  • Nebol priznaný daňový bonus na nezaopatrené dieťa, na ktoré poberá prídavok.


Skôr by som uvažovala na daňovom bonuse z dohody, nejaká alikvotná časť z neho by aj vyšla.


S prianím pekného dňa,
Lenka