Môže babka poberať OČR?

Zodpovedané
28. nov 2023

Dobrý deň,

mám 2-ročnú dcéru, na ktorú poberám rodičovský príspevok. Som znovu tehotná a lekár mi nariadil odpočinok na lôžku, nemôžem sa starať o dcérku. Moja mama (zamestnaná) by bola ochotná nám pomôcť a ísť na OČR.

Má to nejaký vplyv na poberanie rodičovského príspevku, kedže sa dočasne nemôžem o dcéru starať?

Má si mama brať OČR na mňa alebo na vnučku?

Nebývame v spoločnej domácnosti.

Je v poriadku, ak sa mama bude starať o nás kým nepríde manžel z práce a prevezme starostlivosť on?

Kontroluje sa to?

Ďakujem

Dobrý deň,

ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania:

  • chorého príbuzného v priamom rade - rodič, starý rodič, prastarý rodič, dieťa, vnúča, pravnúča...,
  • chorého dieťaťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade - osvojené alebo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu, vlastné alebo osvojené dieťa manžela/manželky,
  • chorého súrodenca,
  • chorého manžela, chorej manželky,
  • chorého rodiča manžela (manželky).


Na OČR môže ísť babka, pokiaľ je nemocensky poistená. Trvalé bydlisko sa nerieši. Kontroly zo SP bývajú pri PN.


S prianím pekného dňa,
Lenka