Môže štátny zamestnanec počas rodičovskej dovolenky robiť na dohodu?

Zodpovedané
15. nov 2023

Dobrý deň,

momentálne som na rodičovskej dovolenke a chcela by som pracovať na dohodu. Stále mám však platnú pracovnú zmluvu, som štátny zamestnanec.

Je to možné?

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

štátny zamestnanec nesmie:

  • podnikať,
  • vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná činnosti, ktorú vykonáva,
  • byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré podnikajú.


Štátny zamestnanec nemôže vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je obdobná s jeho prácou. Môže vykonávať iba takú zárobkovú činnosť, ktorá nie je taká istá, a nie je ani obdobná súčasnej práci. Zákon upravuje ale výnimky, kedy sa uvedené zákonné obmedzenie neuplatňuje.

Viď:
Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.autora.sk/zz/2017/55/20230701/#para...


S prianím pekného dňa,
Lenka