Musí mama platiť daň z predaja nehnuteľnosti, v ktorej bývala viac ako 30 rokov?

Zodpovedané
11. máj 2023

Dobrý deň,

mama odkúpila byt od bytového družstva, kde žila od roku 1987. Neskôr ho predala.

Musí platiť daň z predaja?

Byt používala viac ako 30 rokov.

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

skutočnosť, či príjem z predaja nehnuteľnosti u daňovníka podlieha zdaneniu a je zdaniteľným príjmom, alebo je od dane oslobodený, posudzujete podľa podmienok pre jeho oslobodenie (zákon o dani z príjmov).

Príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane vtedy, ak uplynulo 5 rokov a viac odo dňa jej nadobudnutia, ak nebola nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku.

Záleží kedy nadobudla nehnuteľnosť.


S prianím pekného dňa,
Lenka