Do akej doby musí súd odpovedať na odvolanie?

Zodpovedané
14. sep 2023

Dobrý deň,

odvolanie na súd som posielala koncom júna a ešte stále som nedostala žiadnu odpoveď. Nerada by som niečo zanedbala.

Existuje nejaká lehota dokedy súd odpovie na odvolanie?

Ďakujem

Dobrý deň,

nie, lehota na odpoveď na Vaše odvolanie neexistuje. Súd ani takúto povinnosť zo zákona nemá.

Na základe podaného odvolania súd posiela Vaše odvolanie na vyjadrenie protistrane a na základe vyjadrenia vo veci rozhodne ako súd odvolací.


JUDr. Renáta Smetana
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 0915 038 191