... využite nízku kapacitu našej materskej školy pre individuálny prístup k Vášmu dieťaťu a získajte navyše možnosť čerpať finančnú dotáciu štátu na vzdelávanie prostredníctvom nižšieho školného už v budúcom školskom roku !