Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
foxylady13
16. jan 2018
83 

Pite a vaše telo vám bude vďačné🙏❤

Dve tretiny nášho tela tvorí voda. Telo musí prijímať pitím približne 1,5 až 2,5 litra vody za deň. Okrem toho si vodu vyrába organizmus sám pri spaľovaní živín – metabolickými cestami. Nespotrebovaná, zužitkovaná voda sa z tela vylučuje najmä močením, únikom vodnej pary pri dýchaní a samozrejme potením.

Pitný režim je systém doplňovania tekutín stratených z ľudského organizmu pri bežných ale najmä náročnejších činnostiach. Je neoddeliteľnou súčasťou výživy vrátane regenerácie organizmu.

Pre správne dodržiavanie pitného režimu platia 3 základné princípy:

Princíp správneho nápoja

Hlavnou látkou pre život ľudského organizmu je voda. Ostatné nápoje sa od čistej vody odlišujú svojim obsahom cukru, dochucovadiel a konzervačných látok. Každá z týchto ingredencií má svoje špecifiká, ktoré ju vylučujú z vhodnosti pre pitný režim, pretože zvyšujú spotrebu vody v biochemických procesoch. Preto ich konzumácii by sme mali úmerne prispôsobiť aj konzumáciu vody v pitnom režime.

Princíp správneho času

Pocit smädu je prvým signálom nedostatku vody. Pri správnom dodržaní pitného režimu by sme nemali pocítiť smäd. V priereze dňa je dôležité dodržiavať najmä pravidelnosť a priebežné pitie. Nevhodným návykom je pitie väčšieho množstva tekutín počas jedla. Sťažuje to tráviace procesy a znižuje efektívnosť využitia energie z prijatej stravy. Správne je napiť sa prvýkrát ráno po prebudení a ďalej piť medzi hlavnými dennými jedlami. Najlepšie v intervale zhruba pol hodiny po jedle a najneskôr pol hodiny pred jedlom.

Princíp správnych dávok

Aby bol organizmus hydratovaný efektívne je správne prijímať menšie objemy vody v častejších intervaloch. Nesprávne je jednorázové pitie väčšieho množstva, ktoré zdanlivo odstráni pocit smädu ale neprimeraný objem nie je v súlade s aktuálnymi potrebami organizmu. Telo si nedokáže „vyrobiť“ zásoby a voda iba „pretečie“ organizmom. Preto ho zásobujme vodou plynulo.

Ďalšou kapitulou sú naši drobci, ktorým treba dopĺňať vodu po akomkoľvek fyzickom namáhaní.

NAJLEPŠIA je čistá voda !

Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."

Voda je základným predpokladom celého života na Zemi. Život všetkých živých organizmov na našej planéte, počnúc mikroorganizmami, cez rastliny a živočíchy až po človeka, je závislý na vode. Aj ľudský mozog je z 92% tvorený vodou, podobne aj ľudská krv. Voda v ľudskom organizme tvorí celkovo viac ako dve tretiny. Je teda zrejmé, že množstvo a kvalita tekutín, ktoré organizmus prijíma sú nesmierne dôležité pre jeho zdravie. Ľudskú populáciu, a dnes sa to nevzťahuje iba na tzv. „západný svet“, v dnešnej dobe trápi množstvo zdravotných problémov. Tieto problémy však už nie sú iba bežnými chorobami, ako ich poznáme. Sú to degeneratívne ochorenia. Toto nie sú ochorenia, ktoré môžete „chytiť“, alebo sa nimi nakaziť. Sú to ochorenia, ktoré sa v organizme tvoria dlhodobo. Sú výsledkom jednoduchej rovnice, sčítania toho, čo váš organizmus prijíma a čo vylučuje. Nadmerný príjem toxických látok a slabá schopnosť organizmu tieto látky vylučovať, spolu s faktormi ako je stres, emočná nerovnováha, alebo chronická únava spôsobujú trvalé poškodenie organizmu. Toxické látky sa ukladajú v tele. Spôsobujú srdcovo-cievne ochorenia, zvyšuje sa počet voľných radikálov v krvi, pH v tele sa nakláňa ku kyslým hodnotám, jedy prenikajú do všetkých orgánov v tele a usádzajú sa. Telo degeneruje. Z toho dôvodu hovoríme o degeneratívnych ochoreniach.

Máme tu dva problémy. Prvým je, že väčšina ľudí nepije dostatočné množstvo vody, druhým je, že voda, ktorú ľudia bežne pijú je veľmi nezdravá pre ľudský organizmus. Pritom najjednoduchším a zároveň jedným z najúčinnejších spôsobov ako podporiť svoj organizmus je poskytovať mu dostatočné množstvo čistej vody.

Prejavy nedostatku vody pôsobením chronickej dehydratácie je telo pomaly a nezadržateľne poškodzované. Ohrozený je najmä mozog, pretože odumreté mozgové tkanivo nemôže byť nahradené.

Dehydratácia sa zvyčajne prejavuje prostredníctvom charakteristických symptómov, ktoré môžeme identifi kovať a pomenovať. K týmto symptómom patria:

Nadváha.

Zvýšené hodnoty LDL cholesterolu v krvi.

Zvýšená hladina triglyceridov v krvi.

Tvorba usadenín cholesterolu v artériach.

Vznik trombóz v cievach. Osteoporóza. Artróza.

Zlyhanie srdca.

Opakované porážky.

Juvenilná cukrovka.

Alzheimerova choroba.

Skleróza multiplex.

Amyotrofná laterálna skleróza.

Atrofi a svalov.

Parkinsonova choroba.

Rôzne druhy rakoviny.

Siahnite pokvalitnej vode a napite sa !

#ketodiet 

#zaujimavosti