Príspevky pre registrovaných používateľov sa ti nezobrazujú.

  Nevzdávame sa. Príďte na protesty vo štvrtok, 11.1. o 18:00 do 14 miest na celom Slovensku:

  📍 Bratislava, Nám. SNP
  📍 Košice, Dolná Brána
  📍 Nitra, Pešia zóna
  📍 Žilina, Hlinkovo námestie
  📍 Banská Bystrica, Námestie SNP
  📍 Trenčín, Štúrovo námestie
  📍 Prešov, Hlavná ulica - pred MsÚ
  📍 Trnava, Trojičné námestie
  📍 Považská Bystrica, Dom kultúry
  📍 Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov
  📍 Spišská Nová Ves, Radničné námestie
  📍 Levice, Námestie hrdinov
  📍 Prievidza, Námestie slobody
  📍 Piešťany, Námestie slobody

  Poďme im spolu ukázať, že nemôžu mať všetko.

  stanulienkat
  Správa bola zmenená    7. okt 2023    

  Volby

  Tiez pravda

  Pravda

  História cirkvi

  V hlbokom stredoveku panoval názor, „že pápež je bezprostredným pánom sveta, že všetky práva jednotlivcov, ako aj štátov a kniežat sú len potiaľ a tak dlho právami, kým sú od pápeža uznané a neodvolané, že pápež má jediné pravé vlastníctvo všetkých statkov a majetkov ľudí a len skrz pápeža majú jednotlivci v rukách to, čo nazývajú svojím vlastníctvom. Pápeži prekliali a zatratili socializmus, avšak nikdy nepreklínali vykorisťovanie - ani feudalizmus, ani kapitalizmus, dokonca ani otrokárstvo, pretože vykorisťovanie slúži snahám cirkvi svätej práve tak, ako cirkev svätá slúži vykorisťovateľom.

   

  Ján XII (955-963) aby si pomohol k peniazom, predával biskupstvá a cirkevné úrady. Pápežský palác premenil na hárem, kostoly na tančiarne. „Žiadna počestná žena," hovorí o tejto dobe jeho vlády kremonský biskup Luitprand, „sa neodvážila na ulicu, pretože Ján prznil všetko: dievčatá, vydaté ženy a vdovy aj na hroboch svätých apoštolov..." Ján XII. svätil diakonov aj v koniarni, 10r. chlapca za peniaze urobil biskupom. Svojho kmotra dal oslepiť a kardinála poddiakona Jána vykastrovať.

  Benedikt IX. (1032 - 1045), sa stal pápežom dokonca v 12 rokoch. Jeho otec gróf Alberich mu pápežstvo kúpil. Mladý pápež ho v 23 r. predal Gregorovi VI. za 1500 libier striebra.

  Gregor VII (1073 - 1085) vyhlásil celý svet za jemu podriadený. Zaviedol celibát, aby kňazov odviedol od svetskej spoločnosti.

  Bonifác VIII. (1294 - 1303) žil s vydatou ženou a súčasne aj s jej dcérou, okrem toho zneužíval svoje pážatá na neprirodzený styk. Keď ho francúzsky kráľ, ktorého chcel pokoriť, zajal, zošalel a rozbil si hlavu o múr.

  Urban VI. (1378 - 1389) bol ukrutný tyran. Päť kardinálov, ktorí za neho nehlasovali ako aj niekoľkých prelátov dal mučiť, potom niektorých zašiť do vreca a hodiť do mora, iných dal upáliť alebo stať.

  Jána XXIII. (1410 - 1415) zvolal kostnický snem, ktorý ho odsúdil. 37 svedkov dokázalo, že pápež sa dopúšťal cudzoložstva, krvismilstva, sodomie, svätokupectva, lupičstva a vraždy, okolo 300 mníšok zneužil a za odmenu ich urobil abatyšami. Mal v Bologni hárem s 200 prostitútkami.

  (Jána XXIII. niektoré zdroje uvádzali ako Jána XXII. a opačne)

  Eugen IV. (1431 - 1439) bol synom pápeža Gregora XII. (1406 - 1409) a  mníšky. Keď sa dozvedel o chystanom sprisahaní proti nemu, dal mnícha Mária kruto mučiť a mäso z neho trhať žeravými kliešťami.

   (Gregor XII. 1406 - 1409, zosadený koncilom v Pise, roku 1415 sa vzdal stolca)

  Kalixtus III. (1455 - 1458) rozdával miesta v cirkvi svojim príbuzným. Tak strašne ho nenávideli, že keď zomrel, žiadny kardinál ani biskup mu nešiel na pohreb.

  Sixtus IV. (1471 - 1484) bol márnotratník a opilec. Mal syna so svojou sestrou a nemravné zneužíval svojich dvoch synov. V Ríme založil nevestince, ktoré mu vynášali ročne 20 000 dukátov. Za peniaze povoľoval aj sodomské hriechy.

  Innocenc VIII. (1484 - 1492), keď sa stal pápežom, mal už 16 detí. Stanovil nové sadzby za hriechy.

  Alexander VI. (1492 - 1503) podplatil kardinálov, aby sa stal pápežom. Mal niekoľko detí. Syna Cesara menoval za kardinála. Iný jeho syn si zobral dcéru francúzskeho kráľa Karia VIII. Od sultána Bajazeta prijal 300 000 dukátov za otrávenie jeho brata Džema, ktorý bol zajatý v boji a dostal sa do rúk pápeža.

  Pavol III. (1534 - 1540) sa stal kardinálom počas vlády Alexandra VI., ktorému zašantročil svoju peknú sestru. Svoju vlastnú matku i sestru otrávil. (OPRAVA 14.4.2008: Pavol III.:1534 - 1549 )

  Pius IV. (1559 - 1565) lákal do Vatikánu šľachtické ženy, získaval ich za veľké peniaze. Keď ich zneužil, dal ich natiahnuť na škripec, aby peniaze zase vrátili. Pri jednej hostine vypil 12 džbánov vína, zvalil sa pod stôl a zomrel, ranený mŕtvicou. Počas neho bolo prekliate protestanstvo.

  Pius V. (1566 - 1572) viedol prísny život, jedol len zeleninu, pil vodu a nosil pichľavý plášť na nahom tele. Sadisticky prenasledoval tzv. kacírov - tisíce ich bolo za neho  zavraždených. Neskôr ho vyhlásili za svätého.

  Gregor XIII. (1572 - 1585)  keď  cez bartolomejskú noc vo Francúzsku zavraždili 30 000 tzv. kacírov (kresťanov, ktorí verili v Ježiša Krista, len „neverili pápežovi"), dal slúžiť slávnu omšu a spieval „Te Deum".

  Sixtus V. (1585 - 1590) sa rád díval na šibenice a dával ľudí bez milosti popravovať. Nakoniec ho samotní Jezuiti otrávili, pretože bol ich nepriateľom.

  Innocenta X. (1644 - 1655) ovládala jeho milenka Olympia. Tá riadila cirkev, predávala úrady, rušila kláštory a zaberala ich majetok.

  Lev XII. (1823 - 1829) bol pôžitkár a sveták. V rámci šírenia cirkevnej vzdelanosti obnovil zákaz čítania biblie. Pre istotu zakázal aj očkovanie, čo tam po nejakej medicíne.

  Gregor XVI. (1831 - 1846) bol notorický opilec. So svojou milenkou, vydatou ženou holiča, mal 7 detí

  Lev XIII. (1878 - 1903) robil burzové špekulácie, ukladal peniaze u židovských bankárov, najmä u Rothschilda. Trinásť rokov sa nechal podvádzať známym špekulantom Levom Taxilom a rímskej cirkvi tak pripravil nesmrteľnú hanbu. Keď sa Taxil priznal ku svojim „figliarskym žartom", ktoré si z pápeža robil, na výsosť skompromitovaný pápež vyslovil nad ním strašnú kliatbu.

  Pius V. hovoril, že „nie je nič také ukrutné, ako milosrdenstvo k bezbožným, ktorí si zaslúžili horúce peklo...

   

  Inkvizícia

  V Španielsku v priebehu štyroch storočí bolo inkvizičnými „súdmi" potrestaných okolo 341 000 osôb, z ktorých za živa upálili 31 912!

  V Portugalsku bola zriadená definitívne inkvizícia bullou pápeža Pavla III. dňa 3. marca 1536. Prvý inkvizítor Diego da Silva úradoval 18 rokov, a za tento pomerne krátky čas dal upáliť 10 220 osôb, 6860 iných, ktoré buď ušli alebo zomreli v priebehu vyšetrovania, bolo spálených len v obraze,  96 000 osôb mučených, zbavených majetku, občianskych práv, odsúdených na doživotný žalár!

  Toľko obetí inkvizície za 18 rokov... Koľko ich bolo za 300 rokov, čo trvala vláda inkvizície v Portugalsku..

  V Prahe len roku 1318 bolo pre „kacírstvo" upálených 14 osôb za jediný mesiac - roku 1341 bolo pozatváraných toľko ľudí pre „kacírstvo", že inkvizičné žaláre nestačili a pražský biskup musel na rozkaz pápeža Benedikta XII. prepožičať inkvizítorom aj svoje väznice.

   

  Mikuláš Koperník, poľský hvezdár, vyslovil pravdu, že slnko a obežnice neobiehajú okolo zeme, ale že zem a jej družky sa otáčajú okolo slnka. Zomrel roku 1543. Dvadsať rokov po jeho smrti prekliala a zatratila cirkev jeho učenie a jeho prívržencov kruto prenasledovala.

   

  Giordano Bruno, taliansky filozof, panteista. Prenasledovaný ako zástanca Koperníkovej hvezdárskej sústavy, žil vo vyhnanstve, keď sa vrátil do Talianska sedem rokov ho väznili, roku 1600 ho upálili v Ríme.

   

  Galileo Galilei, taliansky lekár, fyzik, matematik a hvezdár, cirkvou prenasledovaný za svoje nadšenie pre Koperníkovo učenie. Väznený v Ríme, roku 1633 donútený zriecť sa Koperníkovej náuky ako „kacírskej" a potom postavený pod dozor svätej inkvizície.

   

  Ján Amos Komenský, zakladateľ moderného školstva, strávil celý život vo vyhnanstve. Zomrel roku 1670 v Naardene. Zatiaľ čo na základe jeho vychovávateľských metód sa šírila osveta a vzdelanosť a s ňou aj blahobyt v cudzích krajinách, v jeho vlasti, do ktorej mal prístup zakázaný, jezuiti a ostatné rímske netvory zatemňovali a ohlupovali zotročený ľud, uvrhnúc ho do biedy fyzickej i mravnej.

   

  Alighieri Dante, taliansky básnik a mysliteľ. Najskôr vypočúvaný, potom prenasledovaný cirkvou zomrel vo vyhnanstve v Ravenne roku 1321.

   

  H. J. Dulaurens, francúzsky satirik, kruto prenasledovaný pre svoje zmýšľanie, zavretý do železnej klietky, v ktorej bol vystavený niekoľko mesiacov slnečnému úpalu. Neskôr ho cirkevný súd odsúdil na doživotné väzenie. 30 rokov trpel v pevnosti Marienbaden, až ho roku 1797 smrť vyslobodila.

   

  Snáď jeden z najstrašnejších spôsobov popravy odsúdených kacírov vymyslel generálny inkvizítor pápeža Gregora IX. roku 1230 - Róbert zvaný Bulhar: človeka, ktorého zločin kacírstva sa dokázal skúškou rozžeraveným železom, vriacou vodou alebo iným spôsobom, vyzliekli a priviazali k drevenému stĺpu. Potom mu stiahli kožu z hlavy až k pupku a uvoľnili roj včiel, ktoré sadali na krvácajúce mäso úbožiaka až kým smrť neukončila jeho krutú trýzeň.

  stanulienkat
  Správa bola zmenená    28. okt 2021    

  Precitajte si, zaujimavy clanok o obezite. Obezita a genetika ako vyhovorka. Takze naozaj je vsetko v nas a v nasom mysleni. Vsetko ostatne su vyhovorky. Len na zamyslenie sa.....

  https://primar.sme.sk/c/22771465/detox-je-mytus...