Súťaž s NUTRILON ALLERGY

miriam_nutrilon
25. apr 2014

Milé mamičky, preverte vaše znalosti o alergiách v krátkom kvíze a vyhrávajte:

• 1 x Zvlhčovač vzduchu Avent
• 5 x Nutrilon nemliečna Allergy kaša + TEO the Hippo plyšový hrošík od Nuvity vyrobený z prírodného antibakteriálneho materiálu
• 10 x Nutrilon nemliečna Allergy kaša

Odpovedzte na súťažný kvíz a vyhrávajte! Kvíz nájdete tu: https://docs.google.com/forms/d/1Um-Ot7y28RHu4o...

miriam_nutrilon
autor
25. apr 2014

Aké sú podmienky a priebeh súťaže?

1. Odpovedzte na 3 súťažné otázky a tipovaciu otázku v našom súťažnom kvíze https://docs.google.com/forms/d/1Um-Ot7y28RHu4o... a vyplňte potrebné údaje, tým sa zaradíte do súťaže.

2. Vyhráva súťažiaci, ktorý správne odpovie na súťažné otázky a v tipovacej otázke si tipne číslo, ktoré bude najbližšie reálnemu výsledku. Na súťažiacich čaká 16 výhier: 1 x hlavná cena zvlhčovač vzduchu Avent, 5 x 2. cena Nutrilon nemliečna Allergy kaša + TEO the Hippo plyšový hrošík a 10 x 3. cena Nutrilon nemliečna Allergy kaša.

3. Mená výhercov budú uverejnené na fotoblogu https://www.modrykonik.sk/blog/miriam_nutrilon/... po skončení súťaže, najneskôr do 12.5.2014.

4. Súťaž prebieha od 25.4. 2014 do 4.5. 2014. Nezabudnite vyplniť všetky údaje: meno, priezvisko a emailovú adresu.

• Každý účastník sa môže zúčastniť súťaže len raz. Pri porušení podmienky v predchádzajúcej vete, bude súťažiaci zo súťaže vyradený.
• Výherca bude následne kontaktovaný e-mailom. Výhry budú odoslané najneskôr do 16.5. 2014
• Organizátorom súťaže je Nutricia, s. r. o. Prievozská 4, 821 09 Bratislava.
• Tejto súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručenie na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky.
• Výhru môže získať ten súťažiaci, ktorý správne odpovie na všetky súťažné otázky v danom termíne a zároveň splní všetky podmienky tejto súťaže.
• Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, predĺžiť, či súťaž bez náhrady ukončiť.
• Vstupom do súťaže sa všetci jej účastníci zaväzujú bezvýhradne dodržiavať jej pravidlá. V opačnom prípade budú zo súťaže vylúčení.
• Organizátor nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. Takisto nie je prevádzkovateľ zodpovedný za prípadné problémy s doručovacou službou.
• Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na organizátorovi. Účastník nie je oprávnený namiesto výhier požadovať finančné plnenie.
• Účasťou v súťaži súhlasí účastník so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov (ďalej len údaje) do databáze spoločnosti Nutricia, s.r.o., Prievozská 4, Bratislava, 821 09 ako správcovi a ich následným spracovaním za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, odovzdania výhry v súťaži, ako aj pre ďalšie obchodné a marketingové účely organizátora ako aj pre zasielanie informácii o novinkách prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to na dobu 10 rokov. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a na vyššie uvedené účely spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených organizátorom, hlavne agentúrami poverenými technickým zaistením tejto súťaže. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla organizátora. Účastník dáva bezplatný súhlas k zverejneniu týchto údajov v rozsahu meno, priezvisko a názov obce na webovej stránke organizátora v súvislosti s konaním tejto súťaže.
• Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.