Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Rozdiel medzi dohodami

hu3hu3
28. apr 2016

Baby, aky je rozdiel medzi dohodou o pracovnej cinnosti a dohodou o vykonani prace a ktora je vyhodnejsia...vysvetlite mi to ako pre laika..dakujem

ovaaa
28. apr 2016

Dohoda o vykonaní práce
Dohodu o vykonaní práce uzatvára zamestnávateľ s fyzickou osobou ak predpokladaný rozsah práce nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Ak zamestnanec už predtým podpísal so zamestnávateľom inú dohodu , do rozsahu práce sa započítava aj táto práca. Dohoda sa uzatvára písomne najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzené:
• Pracovná úloha
• Dohodnutá odmena za vykonanú prácu
• Doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať
• Predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy
Pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla.

Dohoda o pracovnej činnosti
Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedené:
• Dohodnutá práca
• Dohodnutý rozsah pracovného času
• Dohodnutá odmena za vykonávanú prácu
• Doba, na ktorú sa dohoda uzatvára
Okamžité zrušenie dohody možno dohodnúť len pre tie prípady, v ktorých možno okamžite zrušiť pracovný pomer. Jednostranne možno zrušiť dohodu len s 15 – dňovou výpovednou dobou, ktorá začína dňom doručenia písomnej výpovede.
Výhody dohôd
• Pracovník môže mať riadne zamestnanie a ešte pracovať aj na dohodu
• Uzatvorením dohôd nevzniká pracovnoprávny vzťah
• Pre zamestnávateľa sú výhodné na pokrytie malých úloh
• Právna úprava vzťahov vznikajúcich na základe dohôd je voľnejšia ako v pracovnom pomere
• Zamestnanec neplatí odvody, zamestnávateľ platí do Sociálnej poisťovne len 0,25% na garančné a na úrazové poistenie 0,8% z hrubej mzdy

Nevýhody dohôd
• Nemáte nárok na dovolenku, ani na stravné lístky
• Nemáte nárok na náhradu mzdy pri prekážkach v práci ani na nemocenské
• Dohoda musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná

Tu začni písať odpoveď...

Odošli