Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Strata zamestnania

zuzana_stet
21. sep 2015

prosim o radu. ak stratim zamestnanie, napriklad k 31/12/15 a ostanem doma, budem si hladat nove zamestnanie, na co mam narok? predpokladam, ze mi vznikne narok na podporu/davku v nezamestnanosti (v poslednom zamestnani pracujem viac ako 10 rokov) - ta sa vyplaca len 6 mesiacov? a v akej vyske? pocas tychto 6 mesiacov si musim najst zamestnanie lebo inak uz ziadny iny "prispevok" nedostanem? nemusim robit nejake aktivacne rpace alebo nieco podobne pocas poberanie davky v nezamestnanosti? dakujem pekne

biancarv
21. sep 2015

@zuzana_stet ahoj, 7 mesiacov sa vypláca a je to 55% z platu ked dobre viem. Aktivačné práce sa nevykonavaju pri podpore. Pri davke v hmotnej núdzi čo je 60 eur , môžu od teba vyžadovať aby si vykonavala aktivačné práce. Ale pri davke v hmotnej nudzi sa počíta celý prijem domacnosti, takze nemusis dostať nič po tych 7 mesiacoch.

lalinko2010
21. sep 2015

@zuzana_stet
@biancarv
Ako dlho je možné dávku v nezamestnanosti poberať

Poistencovi nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje (podporné obdobie v nezamestnanosti):

šesť mesiacov (ak nárok na dávku v nezamestnanosti vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie),


štyri mesiace (ak nárok vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie).

Ak podmienky nároku nie sú splnené, vydá pobočka Sociálnej poisťovne rozhodnutie, ktorým sa nárok na dávku neprizná. Proti všetkým prvostupňovým rozhodnutiam je prípustný riadny opravný prostriedok (odvolanie).

Jednorazové vyplatenie 50% dávky v nezamestnanosti

Aké podmienky musia byť splnené, aby vznikol nárok na jednorazové vyplatenie

Osoba má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia,

ak obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace a


ak o jej vyplatenie písomne požiada.

Prerušenie nároku

Kedy poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti

Poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých má nárok na výplatu nemocenského, ošetrovného, materského a počas ktorých sa mu vypláca rodičovský príspevok.

Zánik nároku

Kedy poistencovi zanikne nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy:
• dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
• dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %
• uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (šesť mesiacov, resp. štyri mesiace),

dňom smrti fyzickej osoby,


jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.

lalinko2010
21. sep 2015

Výška dávky

Akým spôsobom sa určuje výška dávky v nezamestnanosti, maximálna výška dávky v nezamestnanosti, ak je klient zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie od 1.1.2013

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni a jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu.

50 % x DVZ x počet dní v mesiaci

Denný vymeriavací základ (DVZ) na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na výsluhový príspevok podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov dosiahnutých v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140 alebo poistné na výsluhové zabezpečenie podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Ak v rozhodujúcom období nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa zistí z tohto kratšieho obdobia.

Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

DVZ = ∑ vymeriavacích základov/počet dní rozhodujúceho obdobia

Všeobecný vymeriavací základ podľa predchádzajúceho odseku je
• v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti,

v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Výpočet maximálneho denného vymeriavacieho základu:

Druhý polrok 2014 a prvý polrok 2015

DVZmax = 2 x VVZ/365

DVZmax = 2 x 9 888/365

DVZmax = 54,1809 eura

Denný vymeriavací základ v druhom polroku roku 2014 a v prvom polroku 2015 je najviac vo výške 54,1809 eura. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 839,90 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 812,80 eura. Pri výpočte na druhý polrok 2014 a prvý polrok 2015 sa použil všeobecný vymeriavací základ za rok 2013.

Ak poistenec nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa určuje z vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5.

Druhý polrok 2015 a prvý polrok 2016

DVZmax = 2 x VVZ/365

DVZmax = 2 x 10 296/365

DVZmax = 56,4165 eura

Denný vymeriavací základ v druhom polroku roku 2015 a v prvom polroku 2016 je najviac vo výške 56,4165 eura. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 874,50 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 846,30 eura. Pri výpočte na druhý polrok 2015 a prvý polrok 2016 sa použil všeobecný vymeriavací základ za rok 2014.

Ak poistenec nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa určuje z vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5.

Vymeriavací základ podľa § 138 ods. 5 je mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné, a ktorý je platný ku dňu vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti s určením pripadajúcim na jeden deň podľa počtu kalendárnych dní v mesiaci, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Vymeriavací základ podľa § 138 ods. 5 sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

• Od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 suma denného vymeriavacieho základu určeného z vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 5 v mesiaci, ktorý má 31 dní, je 12,6775 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 13,1000 eura.

Od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 suma denného vymeriavacieho základu určeného z vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 5 v mesiaci, ktorý má 31 dní, je 12,9839 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 13,4167 eura.


Od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 suma denného vymeriavacieho základu určeného z vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 5 v mesiaci, ktorý má 31 dní, je 13,2904 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 13,7334 eura.

Ak v rozhodujúcom období je len obdobie poistenia v nezamestnanosti získané prerušením povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, denný vymeriavací základ sa zisťuje z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich začiatku prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky. To platí aj pri opakovanom čerpaní rodičovskej dovolenky, ktorá bezprostredne nadväzuje na obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca počas poskytovania materského. Takto určený denný vymeriavací základ nesmie byť nižší ako denný vymeriavací základ podľa § 138 ods. 5.

S účinnosťou od 1. januára 2014 sa na vymeriavací základ zamestnanca, ktorý dosiahol v období rodičovskej dovolenky alebo materskej dovolenky pri opakovanom čerpaní rodičovskej dovolenky, pri určení denného vymeriavacieho základu na určenie sumy dávky v nezamestnanosti neprihliada, ak na základe neho určený denný vymeriavací základ je nižší ako denný vymeriavací základ určený podľa predošlého odseku (denný vymeriavací základ zistený z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich začiatku prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky).

Ak v rozhodujúcom období je len obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, za ktoré nemá vymeriavací základ, a obdobie poistenia v nezamestnanosti dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti, výška dávky v nezamestnanosti sa určí z vymeriavacieho základu dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti, ak získala najmenej 26 týždňov poistenia v nezamestnanosti ako osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti; ak toto poistenie v nezamestnanosti trvalo menej ako 26 týždňov, výška dávky v nezamestnanosti sa určí podľa § 138 ods. 5.

zuzana_stet
autor
21. sep 2015

@lalinko2010 dakujem pekne, prosim nejaky zrozumitelny vzorec podla ktoreh osi to priblizne dokazem spocitat? vychadza sa z hrubej alebo icstej mzdy? dakujem

lalinko2010
21. sep 2015

@zuzana_stet vychádzať z hrubej mzdy. čiže si pozrieš priemerku platu za 24 mesiacov a z toho sa to vyráta, je to 55% z hrubej mzdy.

eeffka
21. sep 2015

@zuzana_stet velmi orientacne hruba mzda *55%

zuzana_stet
autor
21. sep 2015

@lalinko2010
@eeffka srdecne ddakujem. velmi ste mi pomohli, rkasny den 🙂

Tu začni písať odpoveď...

Odošli