Syn má slabší očný kontakt a nerozpráva. Ide o PAS?

Zodpovedané
10. jún 2024

Dobrý deň,

chcela by som počuť názor na môjho syna. Má slabší očný kontakt a reakcia na meno je selektívna. Nerozpráva, iba bľaboce. Má slabšie porozumenie, nevie sa sám hrať a potrebuje vždy spoločnosť pri hraní. Nosí mi hračky a ukazuje prstom, že čo chce. Robí gestá - buď ukáže na mňa a pohár a na seba a viem, že chce piť alebo o dosť podobných vecí.

V knižke neukazuje na zvieratká, ale občas po mne zopakuje zvuk. Slabo imituje. Nevadia mu zmeny a ani hluk. Vŕtačky sa bojí, občas si zakrije uši a hrá sa s prstami, rád behá. Pohybovo je šikovný, akurát má ťarbavý beh. Často padá.

Zaostáva v jemnej motorike, má zlý úchop. Deti si všíma, no zatiaľ sa s nimi nehrá. Je múdry a šikovný. Myslím si, že chápe bežným činnostiam a jednoduchým pokynom.

Zatiaľ som počula názor, že vývinová jazyková porucha, narušený vývin reči receptívnej i expresívnej zložky reči a nezrelú CNS.

Je to možné?

Boja sa deti pri týchto diagnózach zvukov a robia iné veci ako napríklad zakrívanie uší?

Môže mať PAS?

Ďakujem

Dobrý deň,

ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. Skúsime Vám odpovedať všeobecnejšie, nakoľko na konkrétnejšiu odpoveď máme málo informácií. Jednou z najdôležitejších je vek, ktorý neuvádzate. Niektoré veci, ktoré popisujete sú v určitom veku v rámci normy, v inom to už môže poukazovať na problém.

Vaše obavy by boli opodstatnené, ak by mal syn viac ako 4 roky. U detí s PAS je často prítomná nízka sociálna interakcia, nemajú často potrebu komunikovať (ani neverbálne), veľmi málo ukazujú, sú hypersenzitívne na zmyslové vnemy a podobne. Všetko je to však prítomné v určitom období aj u bežného dieťaťa, preto je tak dôležitý vek.

Z Vášho popisuje je u syna prítomných veľmi málo symptómov PAS. Skôr to naozaj evokuje problémy s nevyzretou CNS a narušený vývin reči. Ak by sa pridružovali ďalšie, alebo sa situácia zhoršovala, poraďte sa s Vaším pediatrom resp. vyhľadajte pomoc klinického logopéda alebo centra včasnej intervencie v okolí. Oni budú mať výhodu v osobnom kontakte s Vaším synčekom a budú vedieť lepšie odporučiť ďalší postup.

S prianím príjemného večera

Kristína a Veronika


Akčné rodiny
IG a FB: @akcnerodiny

V prípade otázok a potreby ďalšej pomoci nás neváhajte kontaktovať.