Poradňa: ADHD, PAS, šikana, kyberšikana a poruchy učenia a správania

129 zodpovedaných otázok
Kristína Homolová a Veronika Poláková
Odborník
Odoberaj59

Dobrý deň,

v tejto poradni vám pomôžeme nájsť odpoveď na otázky:

👉 Na koho sa obrátiť, ak mám podozrenie, že je moje dieťa šikanované?
👉 Aké formy kyberšikany existujú a ako ich riešiť?
👉 Ako zvládnuť vypäté a krízové situácie s dieťaťom?
👉 Ako rozvíjať emocionálnu inteligenciu a empatiu u môjho dieťaťa?
👉 Ako pracovať s dieťaťom s poruchami učenia?
👉 Ako pracovať s dieťaťom s poruchami správania?
👉 Aké sú podmienky a úskalia integrácie dieťaťa so ŠVVP do bežnej školy?
👉 Na koho sa obrátiť, ak mám podozrenie na poruchu autistického spektra u svojho dieťaťa?
👉 Ako riešiť problémové situácie u dieťaťa s VFA a Aspergerovým syndrómom?
👉 Ako pomôcť začleneniu dieťaťa s PAS do kolektívu v bežnej MŠ a ZŠ?

... alebo vás nasmerujeme k inému odborníkovi. Z nášho tímu bude vždy v pondelok a piatok odpovedať Kristína alebo Veronika.

O nás:
Veronika
- Absolventka sociálnej pedagogiky a sociálnej antropológie.
- Lektorka v oblasti prevencie (s dôrazom na šikanovanie a kyberpriestor) a komunikácie.
- Mám prax ako pedagogický asistent, mentorka, pracovníčka s obeťami trestných činov.
- Matka syna s Aspergerovym syndrómom.
- Bojovníčka za inklúziu.
- Kreatívny článok tímu.
- Mám veľké ekologické cítenie, k čomu vychovávam aj môjho syna.

Kristína
- Učiteľka slovenského jazyka a literatúry a dejepisu.
- Autorka didaktickej publikácie a testových úloh pre súčasný NIVAM.
- Mám dlhoročnú prax ako pedagóg a asistent učiteľa.
- Dobrovoľníčka v obecnej knižnici so skúsenosťami v tvorbe a podávaní projektov.
- Matka 3 chlapcov.
- Matka dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.
- Študentka špeciálnej pedagogiky pre poruchy učenia a správania.
- Extrovert s organizačným talentom.
- Nepoznám slová nie a nedá sa 🙂

Tešíme sa na Vaše otázky!
Kristína alebo Veronika
Akčné rodiny