Tretiak klame, je drzý a nič si neváži. Čo s ním máme robiť?

Zodpovedané
27. nov 2023

Dobrý deň,

mám tretiakov - dvojičky. Dcéra je ok, ale so synom máme trápenie. Od piatich rokov je pod dohľadom psychológov. Odkedy nastúpil do školy, tak je to boj. Dlhodobo sme sa snažili ho chváliť, motivovať, odmeňovať, no postupom času to začína zneužívať. Za posledné obdobie sa vyhovára, klame, je drzý a arogantný. Má priznanú 50% asistenciu. V triede máme toľko integrovaných žiakov, že on to nezvláda. Doma sám nenapíše ani čiarku. Doslova a do písmena pri ňom stále niekto musí byť. Inak sa tvári ako úplne nesamostatný.

Máva extrémne nezvládateľné neočakávané výkyvy nálad. Ak by som chcela, aby ho pri učení nič nerozptyľovalo, musela by som ho vyzliecť donaha a priviazať o stoličku. On sa dokáže zabaviť aj s rukávom od trička. Keďže to nejde po dobrom, tak už sme skúšali kričať, prikazovať a aj zakazovať. Stále to však k ničomu nevedie. Ani po dobrom ani po zlom.

Neváži si vôbec ničoho, nepozná hodnotu peňazí. Dožaduje sa nových hračiek, ktoré o chvíľu pokazí. Chce drahé oblečenie, ktoré je schopný hneď v prvý deň stratiť v škole. Neváži si nás ako rodičov, nás čas ani snahu a dobre úmysly voči nemu. Snažíme sa ho motivovať. Keď sa toto naučíš, môžeme ísť na výlet. No už si zvykol, že aj tak pôjde tiež, lebo nechceme kvôli nemu ukracovať jeho sestru. Aj tak sa už veľká pozornosť musí upriamovať výhradne na neho.

V škole má výbornú pani učiteľku, ktorá akceptuje jeho diagnózu. Školského špeciálneho pedagóga máme momentálne PN a psychológovi máme termín až na jar. Momentálne je zatiaľ bez akýchkoľvek liekov.

Čo mám s ním dovtedy robiť?

Ďakujem

Dobrý deň,

ďakujeme, že ste sa na nás s dôverou obrátili.

Vidíme, že chcete skutočne synovi pomôcť. Syn má vo Vás oporu. Nepíšete kvôli čomu má priznaného asistenta, preto Vám môžeme dať len všeobecné odporúčania.

Zodpovednosť a motivácia:
Pokiaľ ide o motiváciu doma, najprv docieľte, aby sa pripravoval samostatne. Pracujte však na tom postupne. Začnite napr. samostatnou prípravou učebníc na stôl, z ktorých idete robiť úlohy a na konci zase ich odložením do tašky. Pri samotných úlohách mu na začiatku pomôžte, ale postupne mu dávajte väčšiu voľnosť.  Podporte ho a povedzte mu napríklad: „Viem, že to zvládneš.“ Súčasne mu vysvetlite, že odsúvaním a zabávaním sa "s rukávom" sa problém nevyrieši a úlohy nevyparia, len to bude trvať dlhšie. Stanovte spoločne cieľ, ktorý chce dosiahnuť on sám. Bude potom viac vnútorne motivovaný a práca s ním bude jednoduchšia.

Dôsledok:
Je dôležité, aby si Váš syn uvedomoval dôsledky nevhodného správania. Vytvorte mu doma pravidlá. Napríklad za každú stratenú vec,  dva dni nedostane telefón (resp. inú vec, ktorú obľubuje). Pritom dajte pravidlá na viditeľné miesto, aby to mal syn aj zvizualizované. Mali by však platiť aj pre sestru, aby nemal pocit nespravodlivosti.

Dôležitá je tiež dôslednosť v presadzovaní pravidiel. Pokiaľ sa na to dohodnete spoločne obaja rodičia, mali by ste sa navzájom podporiť aj pri dodržiavaní pravidiel. Napr. v prípade výletu sa skúste dohodnúť so starými rodičmi, krstnými, či inými príbuznými, ktorí by boli ochotní sa o neho postarať a zoberte len dcérku. Je možné, že bude mať pocit nespravodlivosti, preto mu to už dopredu niekoľkokrát vysvetlite. Aby ste ho motivovali aspoň k pokusu o vhodné správanie.

Emócie:
Spomínate, že máva výkyvy nálad. Je dôležité, aby sa obaja rodičia dohodli a pri náladovosti na dieťa pôsobili rovnako. Dajte mu jasne najavo, že sa Vám jeho bezdôvodné negatívne správanie nepáči a nebudete na to reagovať. Povedzte mu, že si ho radi vypočujete, keď sa upokojí. Niektorým deťom práve tento prístup pomáha. 

Druhou stratégiou môže byť upevňovanie pozitívneho správania u dieťaťa. Je to pre rodiča oveľa menej náročné a pre dieťa prijateľnejšie, navyše sa podporuje vzájomná spolupráca a citové porozumenie. Ocenením všetkého dobrého navodíte celkovo dobrú atmosféru a budete si vzájomne viac vychádzať v ústrety. Dávajte si pri tom pozor, aby ocenenie neznelo neúprimne.

Spoločné chvíle:
Nájdite si nejakú činnosť, ktorú budete robiť len s ním.  Snažte sa reagovať na správanie dieťaťa pokojne - uistite sa, že nereagujete neprimerane, keď je vaše dieťa náladové. Váš hnev mu dá len väčšiu silu na to, aby sa v budúcnosti správalo ešte horšie. Najlepšia vec, ktorú môžete urobiť, je zostať v pokoji. I keď je to veľmi náročné, zachovajte pokoj pretože nálada je nákazlivá. Ak budete pokojná vy, upokojí sa skôr aj syn.

Veríme, že situácia sa bude postupne zlepšovať.

S prianím pokojného dňa

Kristína a Veronika


Akčné rodiny
IG a FB: @akcnerodiny

V prípade otázok a potreby ďalšej pomoci nás neváhajte kontaktovať.