Ako je to s účtovnou evidenciou, keď sa cez portál finančnej správy zaeviduje úhrada faktúry v hotovosti a následné storno úhrady?

Zodpovedané
16. sep 2023

Dobrý deň,

chcem sa poradiť ohľadom mojej situácie.

Ako je to s účtovnou evidenciou prípadu, kedy sa cez VRP portál finančnej správy (evidencia predajov v hotovosti) zaeviduje úhrada faktúry v hotovosti a následné storno tejto úhrady?

Zákazník nakoniec platil faktúru cez účet.

Je nutné tieto 2 transakcie premietnuť aj do účtovníctva?

Ďakujem

Dobrý deň,

premietla by som v účtovníctve úhradu faktúry v hotovosti a následne aj storno jej úhrady, nakoľko sa tieto operácie preniesli aj na portál Finačnej správy (e-kasa report).


S prianím pekného dňa,
Lenka
email: lenkamarandmk@gmail.com