Ako postupovať, keď mi sociálna poisťovňa zamietla materskú?

Zodpovedané
30. sep 2022

Dobrý deň,

sociálna poisťovňa mi poslala vyjadrenie, že mi zamietla žiadosť o MD z dôvodu, že je nižšia ako rodičovský príspevok.

Mám sa s týmto obrátiť na úrad práce sociálnych vecí a rodiny a žiadať od nich rodičovský príspevok aj spätne?

270 dní poistenia za posledné dva roky mám splnené. Na MD som nastúpila 8. augusta.

Ďakujem

Dobrý deň,

ak Vám Sociálna poisťovňa zamietla žiadosť o materské, tak asi aj z iného dôvodu.

Ak je suma materského nižšia ako je suma rodičovského príspevku, tak je možné požiadať o jej dorovnanie do výšky rodičovského príspevku ÚPSVaR v mieste bydliska. Tam prikladáte ku žiadosti rozhodnutie o nároku na materské zo sociálnej poisťovne, v ktorom je uvedená výška materského na deň. Ale keďže Vám zamietli žiadosť o materské, overte si aký iný dôvod uviedli.

Ak nemáte nárok na materské, môžete si podať žiadosť o rodičovský príspevok a to odo dňa narodenia dieťaťa. Prikladáte rodný list dieťaťa, potvrdenie zo sociálnej poisťovne, že nemáte nárok na materské. Nárok na rodičovský príspevok je možné uplatniť si aj spätne, ak sa už dieťa narodilo.


S prianím pekného dňa,
Lenka