Platí pre mňa oznamovacia povinnosť voči sociálnej poisťovni?

Zodpovedané
24. jan 2023

Dobrý deň,

som tehotná, nezamestnaná, evidovaná na úrade práce a nemám nárok na materskú.

Platí pre mňa oznamovacia povinnosť voči sociálnej poisťovni?

Mám nárok na nejaké dávky alebo príspevok či už z ÚPSVaR alebo SP, aj keď nespĺňam podmienku platenia nemocenského poistenia v období 270 dní počas dvoch rokov?

Ďakujem

Dobrý deň,

ak nemáte nárok na materské, môžete si podať žiadosť o rodičovský príspevok odo dňa narodenia dieťaťa. Prikladáte rodný list dieťaťa, potvrdenie zo sociálnej poisťovne, že nemáte nárok na materské.

Pokiaľ ste na ÚP, oznamovacia povinnosť do SP nie je.

Skúste sa informovať, či máte nárok na dávku hmotnej núdze. Pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa na účely tohto zákona započítavajú príjmy členov domácnosti.

Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí tak, že sa spočíta výška dávky a príspevkov, na ktoré má domácnosť ako celok nárok a od tejto sumy sa odpočíta príjem členov domácnosti. Vyplatí sa až výsledná čiastka.

V priložených linkách sa presne dozviete o podmienkach:
https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina...
https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialn...
https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialn...


S prianím pekného dňa,
Lenka