Ako sa zdaňujú akcie a zahraničné dividendy?

Zodpovedané
2. mar 2023

Dobrý deň,

chcem sa poradiť ohľadom príjmu z dividend.

Ako to je v prípade príjmu zo zahraničných dividend, keď niektoré boli zdanené zrážkou?

Uvádza ich daňovník všetky v daňovom priznaní do zápočtu a daňovníķ doplatí rozdiel?

Treba to prepočitať priemerných kurzom z dolára na eur?

Čo ak mal aj akcie, z ktorých vyšla strata?

Zdaňuje sa ten príjem?

Ďakujem

Dobrý deň,

zahraničnými dividendami sa nezaoberám, ale zahraničné dividendy aj tie, ktoré boli zdanené zrážkou uvediete v DP.

Ide o príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov (príjem uvediete v VII. oddiele DP FO typ B, riadok č. 1 - úroky a ostatné výnosy z cenných papierov) záleží o aké dividendy sa jedná.

V prípade, ak bol predmetný príjem zdanený v zahraničí v súlade s príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, na zamedzenie dvojitého zdanenia tohto príjmu uplatníte príslušnú metódu (metódu zápočtu dane).

Kompletný prehľad Vám pripájam do linku
https://www.finax.eu/sk/blog/kompletny-prehlad-...


S prianím pekného dňa,
Lenka