Bývalý priateľ s nami nežije a na dieťa poberá daňový bonus. Ako mám postupovať?

Zodpovedané
9. júl 2023

Dobrý deň,

môj bývalý priateľ poberá daňový bonus na dieťa i napriek tomu, že s nami nežije. Nemáme striedavú starostlivosť.

Aký je další postup?

Mám to nahlásiť účtovníčke?

Čaká nás súd ohľadom výživného a zverenie syna do starostlivosti.

Ďakujem

Dobrý deň,

podajte podnet na finančnú správu, ktorá kontroluje uplatňovanie daňového bonusu na deti:
https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/podnet...

Alebo priamo na inšpektorát práce:
https://www.ip.gov.sk/staznosti-a-podnety/

Podnet postačí formou oznámenia, v ktorom popíšete skutočnosť, že od akého dátumu otec dieťaťa s ním nežil v spoločnej domácnosti. Treba uviesť údaje o otcovi (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu a zamestnávateľa - ak viete).


S prianím pekného dňa,
Lenka