Dohoda o vykonaní práce verzus Dohoda o pracovnej činnosti. Ktorá je výhodnejšia?

Zodpovedané
21. jan 2023

Dobrý deň,

momentálne poberám rodičovský príspevok a chcela by som brigádovať. Zamestnávateľ mi ponúka Dohodu o vykonaní práce a Dohodu o pracovnej činnosti. Trvalý pracovný pomer mi skončil ešte popri materskej dovolenke. Po rodičovskej dovolenke by som chcela ísť na úrad práce.

Ktorá dohoda je lepšia a aký je tam rozdiel?

Ak budem pracovať na dohodu, musím si niečo platiť a odvádzať?

Je nutné niekoho informovať o tom, že pracujem na dohodu?

Ak by som teraz pracovala na dohodu, tak príspevok z úradu práce bude vypočítaný z dohody alebo zo skončeného TPP?

Ďakujem

Dobrý deň,

rozhodujúce obdobie je obdobie dvoch rokov predtým ako sa zaradíte do evidencie.
Z tohto obdobia sa vylúči obdobie, za ktoré ste neboli povinná platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti - počas materskej.

Denný vymeriavací základ najskôr vypočíta z dosiahnutého vymeriavacieho základu z poistenia na dohodu. Následne sa vypočíta z pracovného pomeru z rozhodujúceho obdobia dva roky pred začatím čerpania rodičovskej dovolenky. Teda z príjmu pred materskou. Ak bude výpočet dávky z dohody nižší, ostane vypočítaná výška dávky z TPP.

Dôležité ale je, aby ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky - 730 dní.

Na základe Dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

Pri Dohode o vykonaní práce zamestnávateľ môže byť rozsah práce, na ktorý sa táto dohoda uzatvára. Maximálne 350 hodín v kalendárnom roku. Pri Dohode o vykonaní práce by sa odmena mala vyplatiť až po jej dokončení.

Odvody pri obidvoch odvádza zamestnávateľ. Nepotrebujete informovať nikoho.


S prianím pekného dňa,
Lenka