Je reálne navýšiť si dávku v nezamestnanosti?

Zodpovedané
14. sep 2023

Dobrý deň,

momentálne som na RD s druhým dieťaťom do 13.3.2024. Medzi prvou RD s prvým dieťaťom a MD s druhým dieťaťom som čerpala cca 20 dní dovolenky a potom som pokračovala v MD s druhým dieťaťom.

Je možné si navýšiť dávku v nezamestnanosti?

Zostalo mi asi ešte cca 30 dní dovolenky.

Ak sa so zamestnávateľom dohodnem, že mi teda umožní čerpať deň - dva dovolenku po ukončení RD a potom dám výpoveď, treba to písomne zdokumentovať?

Je to súčasťou výpovede, alebo žiadosti o výpoveď?

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

pri nároku na podporu musíte splniť podmienku, že ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky - 730 dní.

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie čerpania materskej dovolenky, obdobie práceneschopnosti ako aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky za predpokladu, že v tomto období pracovný pomer trval a toto obdobie spadá do posudzovaného obdobia. Túto podmienku splníte.

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Čerpanie dovolenky predpokladám že bolo pred viac ako dvomi rokmi. Tým pádom čerpaná dovolenka neovplyvní výpočet dávky v nezamestnanosti.

Čerpanie novej dovolenky pred/po skončení RD je potrebné oznámiť zamestnávateľovi mesiac vopred. Ak by zamestnávateľ súhlasil s jej čerpaním a zároveň aj s ukončením pracovného pomeru dohodou, potom by ste v posledných dvoch rokoch pred zaradením mali hrubú mzdu ( čerpaním dvoch dni dovolenky), tým pádom by ste neboli iba na rodičovskej dovolenke a dávka sa vypočíta z vymeriavacieho základu, ktorý by ste dosiahli v posledných dvoch rokoch pred zaradením do evidencie. Vymeriavací základ pre výpočet podpory by bol z čerpaných dvoch dní dovolenky a z preplatenej dovolenky. Takto by ste si vedeli navýšiť výšku vymeriavacieho základu pre výpočet podpory, pokiaľ ste za posledné dva roky nemali iný zdaniteľný príjem.


S prianím pekného dňa,
Lenka
email: lenkamarandmk@gmail.com