Koľko % budem platiť daň a do zdravotnej poisťovne, keď nehnuteľnosť predávam o 5 000 eur menej ako ju notár ohodnotil?

Zodpovedané
24. sep 2023

Dobrý deň,

nadobudla som časť nehnuteľnosti zdedenej v nepriamom rade. Predávam ju skôr ako 5 rokov od nadobudnutia.

Koľko % budem platiť daň a do zdravotnej poisťovne, keď ju predávam o 5 000 eur menej ako notár ohodnotil?

Na niektorých stránkach som našla takéto niečo a z toho mi jasne vyplýva, že daň platiť ani nebudem.

"Daňové povinnosti pri predaji zdedenej nehnuteľnosti
Rozhodli ste sa nehnuteľnosť nadobudnutú dedením predať? Ak bola nadobudnutá pred 5. rokmi, je príjem z predaja tejto nehnuteľnosti od dane oslobodený. Ak je však nehnuteľnosť vo vlastníctve menej ako 5 rokov, daň z predaja vás neminie. V takom prípade ste ako daňovník povinný zaplatiť daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti.

Ak teda nebol príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený, vzniká povinnosť priznať príjem v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie. Z neho sa následne vypočíta daň, ktorá je vo výške 19 %. Daň sa však neplatí z celej predajnej ceny, ktorú dedič predajom získa. Tento príjem je možné znížiť o daňové výdavky podľa zákona o daní z príjmov. V prípade nehnuteľnosti získaných dedením je daňovým výdavkom vstupná cena zdedenej nehnuteľnosti, teda všeobecná cena nehnuteľnosti nadobudnutej dedením. Pri určení všeobecnej ceny nehnuteľnosti sa prihliada na ocenenie nehnuteľnosti notárom počas dedičského konania. V praxi to znamená, že pokiaľ napríklad zdedenú nehnuteľnosť v nepriamom rade predáte ešte pred uplynutím 5 rokov od smrti poručiteľa v cene 100 000 eur, avšak v uznesení o dedičstve bola jej cena stanovená na 80 000 EUR, daň z príjmu budete platiť len z rozdielu, t.j. zo sumy 20 000 eur."

Viete mi prosím celú túto citáciu vysvetliť?

Ďakujem

Dobrý deň,

príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením v nepriamom rade, (sestra, brat, ujo), je oslobodený až po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva dedič. Čo by ste v tomto prípade nesplnili a výdavkom z tej časti by bola všeobecná cena nehnuteľnosti uvedená v uznesení o dedičstve.

Pokiaľ máte v uznesení o dedičstve sumu vyššiu za akú nehnuteľnosť predávate, tak daň platiť nebudete, ani zdravotné poistenie. Ako príjem uvediete v Daňom priznaní sumu predávanej nehnuteľnosti podľa kúpnej zmluvy a výdaj uvediete presne tú istú sumu ako pri príjme (aj keď bola nehnuteľnosť ohodnotená v uznesení o dedičstve o 5 000 eur viac). Základ dane z tohto bude 0. Tým pádom daň = 0, zdravotné odvody = 0.

Vami uvedený príspevok uvádza presne opačnú situáciu, kedy sa nehnuteľnosť zdedená v nepriamom rade predala za vyššiu cenu ako bola určená v uznesení o dedičstve.


S prianím pekného dňa,
Lenka