Budeme platiť daň z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením?

Zodpovedané
18. sep 2022

Dobrý deň,

nehnuteľnosť bola vo vlastníctve zomrelého viac ako 5 rokov, zdedil ju syn. Syn zomrel rok po tomto dedičskom konaní a nehnuteľnosť prešla na manželku tohto syna. Čiže jedná sa o priame dedenie. Syn ju však nemal vo svojom vlastníctve 5 rokov.

Bude takýto predaj oslobodený, alebo sa musí zaplatiť daň z predaja?

Ďakujem

Dobrý deň,

malo by sa jednať teda o postupné dedenie v priamom rade, dobu na oslobodenie spĺňate (predošlí poručitelia spĺňajú).

§9 ods. 1
b) Z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov).


S prianím pekného dňa,
Lenka
Hlavný účtovník rôznych spoločností
email: lenkamarandmk@gmail.com