Koľko dní môže dobrovoľne poistená osoba meškať s platbou do Sociálnej poisťovne?

Zodpovedané
8. máj 2024

Dobrý deň,

chcem sa poradiť.

Koľko dní je možné omeškať sa s platbou do Sociálnej poisťovne ako dobrovoľne poistená osoba?

Ovplyvnilo by to potom moju materskú?

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

neodporúčam meškanie s platbami, ovplyvnia nárok na materské. Je tam podmienka zaplatenia, sleduje sa posledných 5 rokov. Posledný deň splatnosti poistného pre DNPO je spravidla 8. kalendárny deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Toleruje sa nedoplatok na poistnom do 5€.

Poistné má byť zaplatené do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.
https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/nemo...


S prianím pekného dňa,
Lenka