Mám nárok na materskú dávku, keď som od roku 2021 na rodičovskej a odpracovaný budem mať iba december 2023?

Zodpovedané
17. sep 2023

Dobrý deň,

9.3.2024 mi končí RD. Som tehotná a termín pôrodu mám 5.4.2024. Čiže nejde o reťazový pôrod. Od 1.12.2023 plánujem prerušiť RD a vrátiť sa do práce na mesiac. Potom sa vrátim naspäť na RD od 1.1.2024.

Z čoho sa mi vypočíta materská dávka?

Bude to z príjmu za odpracovaný december 2023?

Bude sa brať do úvahy pravdepodobný vymeriavací základ?

Mám vôbec nárok na materskú dávku, keď som od roku 2021 na RD a odpracovaný budem mať iba december 2023?

Ďakujem

Dobrý deň,

pracovný pomer Vám stále trvá, máte nárok na tehotenské aj materské. Termín pôrodu máte 5.4.2024, tým pádom nástup na materskú cca 22.2.2024. V zamestnaní nepotrebujete vôbec riešiť dovolenku, ale môžete.

Na materskú nastúpite v roku 2024, rozhodujúce obdobie bude rok 2023.

Ak by ste v predchádzajúcom roku (2023) nemali z tohto pracovného pomeru žiadny príjem, materská sa určí z pravdepodobného VZ, ktorý nahlasuje zamestnávateľ. Nové materské by v takýchto prípadoch nebolo nižšie ako predchádzajúca materská.

Pravdepodobný denný vymeriavací základ zamestnanca je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Takýto pravdepodobný príjem nahlasuje Sociálnej poisťovni zamestnávateľ. Mal by to byť príjem, ktorý by ste dosiahli, ak by ste v tom mesiaci celý mesiac odpracovali.

Ak by ste v roku 2023 čerpali dovolenku, nové materské by sa už nepočítalo z pravdepodobného príjmu, ale z príjmu, ktorý by ste mali z čerpanej dovolenky, nakoľko nástup na MD máte v roku 2024.


S prianím pekného dňa,
Lenka
email: lenkamarandmk@gmail.com