Mám nárok na odstupné?

Zodpovedané
29. mar 2023

Dobrý deň,

od roku 2000 som zamestnancom firmy. Teraz som na rodičovskej dovolenke, ktorá mi uplynie v auguste tohto roku. Keď som odchádzala na materskú dovolenku, moje pracovné miesto zostalo neobsadené a prácu si rozdelili kolegovia. Keď som sa informovala u zamestnávateľa, čo mieni urobiť s mojím miestom, ponúkli mi miesto v rámci firmy, na inom mieste. Tiež pozíciu administratívny pracovník, ale pracovná náplň nezodpovedá ani zďaleka mojej pôvodnej funkcii. Zároveň od júna mám možnosť nastúpiť do novej práce.

V prípade, že odmietnem zamestnávateľom ponúknuté miesto, mám nárok na odstupné?

V prípade, že sa od júna zamestnám v novej práci, musím dať výpoveď v pôvodnej bez odstupného, alebo môžem mať súbežne 2 zamestnania a počkať na dátum ukončenia RD a odmietnuť ponúknutú prácu?

Je pravda, že môj zamestnávateľ mi nemôže vystaviť zápočtový list bez ukončenia pracovného pomeru, napr. k dátumu nástupu do novej práce?

Dá sa skĺbiť to, že nechcem prísť po toľkých rokoch o odstupné, odmietam ponúknutú prácu a chcem nastúpiť do novej?

Ďakujem

Dobrý deň,

ak sa vrátite do práce po skončení rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ je povinný Vás zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný Vás zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve, avšak práca musí zodpovedať druhu práce, ktorý máte uvedený v pracovnej zmluve.

Zákonník práce - §76 Odstupné
Nárok na odstupné zo Zákonníka práce vzniká v týchto prípadoch:

  • zamestnávateľ sa zrušuje bez nástupcu a firma končí svoju činnosť,
  • zamestnávateľ sa premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce,
  • zamestnávateľ uskutočnil organizačné zmeny a zamestnanec sa stal nadbytočným,
  • ak zamestnanec stratí dlhodobú spôsobilosť vykonávať prácu pre nepriaznivý zdravotný stav potvrdený zdravotným posudkom,
  • ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu kvôli pracovnému úrazu alebo choroby z povolania.


Ďalej záleží od toho, akou formou sa Vám skončí pracovný pomer.
Ak pôjde o VÝPOVEĎ, tak budete mať nárok na odstupné v sume:
a) priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
c) trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
d) štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Ak pôjde o DOHODU, tak budete mať nárok na odstupné v sume:
a) priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
c) trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
d) štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
e) päťnásobku priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Neodporúčam Vám podpisovať dohodu o skončení pracovného pomeru bez toho, aby v dohode bol výslovne uvedený dôvod výpovede, aby nebol problém s odstupným.

Ak by ale zamestnávateľ s Vami ukončil pracovný pomer výpoveďou, zároveň by Vám plynula aj výpovedná lehota. Zamestnávateľ by Vám vyplatil odmenu aj za mesiace, počas ktorých by výpovedná doba plynula a následne aj odstupné.

Ak však výpoveď dáte vy ako zamestnanec, nárok na odstupné nevzniká. Výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Podľa Zákonníku práce zamestnávateľ vyplatí odstupné v najbližšom výplatnom termíne od skončenia pracovného pomeru, pokiaľ by ste sa nedohodli inak. Ak nebudete čerpať dovolenku, tak pri ukončení pracovného pomeru Vám zostatok nevyčerpanej dovolenky preplatia.

Zamestnávateľ Vám dá zápočet rokov, ku dňu ukončenia pracovného pomeru.

Popri rodičovskom príspevku ale môžete pracovať aj u iného zamestnávateľa. Ak je však práca konkurenčného charakteru, tak je potrebný súhlas od pôvodného zamestnávateľa. Nie sú žiadne obmedzenia.


S prianím pekného dňa,
Lenka