Môžem poberať maródku, keď som evidovaná na ÚPSVaR?

Zodpovedané
14. jan 2023

Dobrý deň,

o pár dní mi končí rodičovská dovolenka. Po jej ukončení sa budem evidovať na úrade práce. Mám zdravotné problémy, ktoré som riešila za pochodu. Bola som na rodičovskej dovolenke, takže nemám PN, ani OČR na seba a ani na deti. Predtým som bola 4 roky zamestnaná, bola mi ukončená zmluva. Evidovala som sa na úrade práce a čerpala som podporu. V rokoch 2018 - 2023 som išla na materskú a následne rodičovskú dovolenku.

Kým budem bez príjmu a evidovaná na úrade práce, môžem ísť na PN a poberať nemocenské dávky?

Ak mi 3-ročné a 5-ročné dieťa ochorie, môžem zostať na OČR?

Budem mať nárok na nejaké dávky a príspevok?

Ďakujem

Dobrý deň,

neuvádzate dátum skončenia pracovného pomeru.

Pozrite sa, že kedy Vám skončila pracovná zmluva. Ak by ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky - 730 dní, vznikol by Vám nárok na podporu. Obdobie počas MD/RD sa Vám počíta, kým pracovný pomer trval.

Uplatniť nárok na ošetrovné si nemôže rodič, ktorý poberá PN. A ak je matka dieťaťa nezamestnaná, nárok na ošetrovné nemá. Na to, aby ste mohli získať PN, musíte byť nemocensky poistená a nie nezamestnaná.


S prianím pekného dňa,
Lenka