Ovplyvnila by mi brigáda výšku podpory?

Zodpovedané
28. nov 2023

Dobrý deň,

som na RD, po skončení plánujem dať výpoveď a čerpať podporu. No rada by som si teraz našla brigádu.

Ovplyvnila by mi brigáda výšku podpory?

Ďakujem

Dobrý deň,

pri nároku na podporu musíte splniť podmienku, že ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky - 730 dní.

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie čerpania materskej dovolenky, obdobie práceneschopnosti ako aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky za predpokladu, že v tomto období pracovný pomer trval a toto obdobie spadá do posudzovaného obdobia. Túto podmienku by ste mali splniť.

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Ak v rozhodujúcom období ste mali len obdobie poistenia v nezamestnanosti trvaním rodičovskej dovolenky (boli ste na RD do troch rokov dieťaťa), tak denný vymeriavací základ sa zisťuje z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov pred začiatkom čerpania rodičovskej dovolenky a nesmie byť nižší ako denný vymeriavací základ určený z minimálneho VZ. Záleži koľko ste zarábali pred materskou.

Ak by ste mali popri tom spomínanú brigádu (dohodu), tak najprv sa určí vymeriavací základ z dohody. Ak bude nižší ako denný vymeriavací základ z trvalého pracovného pomeru, z ktorého ste išli na materskú, tak sa dávka určí z príjmu dosiahnutého v zamestnaní pred materskou.

Pokiaľ sa Vám vypláca rodičovský príspevok, nemôžete mať súbežne vyplácanú dávku v nezamestnanosti.


S prianím pekného dňa,
Lenka