Prečo mi dávku v nezamestnanosti nepočítali aj z vymeriavacieho základu zo zahraničia?

Zodpovedané
7. nov 2023

Dobrý deň,

6 mesiacov som pracovala v zahraničí, potom 6 mesiacov na Slovensku. Z toho zamestnania som išla na materskú a následne na RD, ktorá trvala cca 6 mesiacov. Potom som išla žiadať o dávku v nezamestnanosti. Výpočet dávky v nezamestnanosti je z toho obdobia, ktoré som menovala - prišiel mi už výpočet domov.

Prečo mi dávku v nezamestnanosti nepočítali aj z vymeriavacieho základu zo zahraničia?

Zahraničie počítali iba do počtu dní NP.

Sú na internete voľné dostupné informácie, kde by som si mohla overiť, že tento postup je správny?

Pracovný pomer mi trval celú materskú a pol roka, čo som bola na RD. Vtedy zanikol a ja som následne išla na úrad práce sa zaevidovať.

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

naposledy ste pracovali na Slovensku, preto Vám počítali iba príjem zo Slovenska.

Zo stránky SP citujem:
V prípade iného ako cezhraničného pracovníka (naposledy pred zaradením do evidencie mala osoba výkon zárobkovej činnosti na území Slovenska a predtým výkon zárobkovej činnosti v inom členskom štáte EÚ):

  • výška dávky v nezamestnanosti sa vypočíta z príjmu zo zamestnania dosiahnutého na území Slovenska.


Celý článok:
https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/pois...
rozkliknite si bod č.2


S prianím pekného dňa,
Lenka