Ráta sa do podpory v nezamestnanosti aj obdobie, keď som bola PN a obdobie poberania materskej?

Zodpovedané
23. máj 2024

Dobrý deň,

chcem sa poradiť.

Ráta sa do podpory v nezamestnanosti aj to, keď som bola už PN a poberala som aj materskú?

Pracovný pomer pred ešte pred nástupom na PN skončil.

Z čoho mi po materskej bude vypočítaný vymeriavací základ?

Ďakujem

Dobrý deň,

do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie čerpania materskej dovolenky, obdobie práceneschopnosti ako aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky za predpokladu, že v tomto období pracovný pomer trval a toto obdobie spadá do posudzovaného obdobia.

Pokiaľ sa Vám pracovný pomer skončil skôr ako ste nastúpili na PN a na materskú, tak toto obdobie sa nezapočíta do potrebného obdobia pre nárok na dávku v nezamestnanosti.


S prianím pekného dňa,
Lenka