V akej výške a akým spôsobom sa platí daň z výhry?

Zodpovedané
12. apr 2024

Dobrý deň,

som SZČO. Počas výletu som sa ako bežná osoba zapojila do súťaže a vyhrala som výhru v hodnote 438,90 EUR.

Usporiadateľ mal napísané v podmienkach:
"Výhry zo súťaže sú vo všeobecnosti predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZDP“). Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 EUR, sú podľa ZDP oslobodené od dane z príjmov. Pri výhrach s hodnotou nad 350 EUR podlieha zdaneniu len suma prevyšujúca sumu 350 EUR. Za vysporiadanie daňovej povinnosti zodpovedá výherca."

Ako a kedy musím zaplatiť daň?

V akej výške?

Ďakujem

Dobrý deň,

výhry sú od dane oslobodené len do výšky 350 EUR za každú výhru, pričom za základ dane sa považuje len príjem prevyšujúci 350 EUR. Podliehajú dani vo výške 19% a vzťahuje sa na ne aj povinnosť platenia zdravotných odvodov. Podáva sa daňové priznanie, kde sa prevyšujúci príjem uvedie.

438,90 - 350 = 88,9 x 19% = 16,89 EUR.

Ak by ste nemali povinnosť podať DP (napríklad celý rok by ste boli na rodičovskej dovolenke a nemali ste žiadny príjem), tak v takomto prípade vôbec nepodáte DP a neplatíte z výhry 438,90 EUR žiadnu daň.

Viac informácii nájdete v linku:
https://podpora.financnasprava.sk/930979-Zdanen...


S prianím pekného dňa,
Lenka