Poradňa: občianske, obchodné a pracovné právo

752 zodpovedaných otázok
JUDr. Zuzana Tužilová
Odborník
Odoberaj91

Dobrý deň,

volám sa Zuzana Tužilová, som advokátka a od roku 2016 poskytujem právne poradenstvo domácim i zahraničným klientom v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku. Od roku 2022 som zároveň úradnou prekladateľkou pre nemecký jazyk.

Špecializujem sa primárne na občianske, obchodné a pracovné právo. Poskytujem poradenstvo medzinárodným korporáciám, drobným podnikateľom i nepodnikajúcim fyzickým osobám.

Vždy sa snažím čo najlepšie pochopiť hlavný záujem klienta. Len vďaka tomu dokážem požadované poradenstvo „ušiť“ presne podľa potrieb klienta a v najväčšej možnej miere eliminovať prípadné hroziace riziká.

Rada vám poskytnem odpoveď na všetky otázky týkajúce sa môjho odboru, t. j. najmä ohľadom:
👉 práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z rozličných zmlúv (zmluva o dielo, pracovná zmluva, kúpna zmluva, darovacia zmluva, úverová zmluva, záložná zmluva, nájomná zmluva, licenčná zmluva, dohoda o urovnaní, zmluva o požičke/výpožičke, rezervačná zmluva/zmluva o budúcej zmluve),
👉 práv a povinností vlastníka nehnuteľnosti (vrátane susedských vzťahov),
👉 vysporiadania podielového a bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľností,
👉 práva obchodných spoločností (práva a povinnosti spoločníkov, konateľov, zmluvné vzťahy medzi nimi a spoločnosťou),
👉 vymáhania pohľadávok a pod.

Advokácia nie je len mojím povolaním, ale aj mojou vášňou. Tak neváhajte a pýtajte sa!
Čo sa týka frekvencie zodpovedania otázok, tak štandardne sa k nim dostanem 2 - 3x do týždňa. Do cca 4 pracovných dní by mala byť každá otázka zodpovedaná.

Teším sa na Vaše otázky.
Zuzana Tužilová